Ubezpieczenia transportowe 2015: co się zmieniło?

Ubezpieczenia transportowe 2015: co się zmieniło? sxc.hu

Jak wygląda rynek ubezpieczeń transportowych w 2015 roku? Co się zmieniło, co pozostało bez zmian?

Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń, około 40 zakładów ubezpieczeń ma uprawnienie do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie grupy 13 (odpowiedzialność cywilna). Pomimo, iż większość z nich ma je w swojej ofercie ubezpieczenia OC przewoźnika, czy OC spedytora, warunki jakie oferują są archaiczne i nie spełniają oczekiwań środowiska transportowego. Nie uwzględniają one bowiem zmian w prawie regulującym działalność transportową, istniejącego w tym zakresie orzecznictwa, praktyk stosowanych przez podmioty sektora TSL oraz trendów w tym obszarze. To powoduje, że zaledwie kilka zakładów ubezpieczeń jest w stanie zaoferować przewoźnikom i spedytorom ubezpieczenia, które pozwalają na optymalne zaasekurowanie ponoszonej przez nich odpowiedzialności cywilnej.

Podobne artykuły:

Nie bez znaczenia jest tutaj fakt, iż na ponad 35 tys. pośredników ubezpieczeniowych, niewielu specjalizuje się w ubezpieczeniach transportowych. Większość z nich nie zna specyfiki działalności transportowej oraz nie posiada wiedzy z zakresu prawa przewozowego i transportowego, przez co nie są oni w stanie opracować oferty, która spełnia oczekiwania przewoźników i spedytorów.

Ponieważ wiedza w środowisku TSL jest minimalna, środowisko nie jest w stanie wymusić na pośrednikach właściwego podejścia do ubezpieczeń transportowych, a ci zaś nie są w stanie wymóc na ubezpieczycielach lepszej oferty. Koło się zatem zamyka.

CDS Kancelaria Brokerska Jerzy Różyk