Ubezpieczenia transportowe – które warto wybrać

Ubezpieczenia transportowe – które warto wybrać rvila - sxc.hu

Na rynku ubezpieczeń transportowych część polis traktowana jest jako obowiązkowa, część jako opcjonalna, ale niepotrzebna. Warto jednak skorzystać z szeregu dodatkowych zabezpieczeń w trakcie transportu mienia.

Ubezpieczenie OCP jest w dalszym ciągu postrzegane jako coś obowiązkowego. Owa „obowiązkowość” wynika z błędnego wyobrażenia, że bez polisy OCP nie uda się otrzymać zlecenia transportowego. Jednakże trzeba mieć świadomość, że w przypadku, gdy ponosimy określoną odpowiedzialność cywilną, należy ją ubezpieczyć w jak największym stopniu. Od tego bowiem zależy nasze bezpieczeństwo w przypadku powstania zobowiązania odszkodowawczego.

Ryzyka

Dlatego też zawierane ubezpieczenie powinno zabezpieczać przed wszystkimi ryzykami, które wynikają z prowadzonej przez nas działalności. Jeżeli jednak nie wykonujemy określonych przewozów lub nie przewozimy przesyłek do określonych krajów, zakres ubezpieczenia można odpowiednio ograniczyć.

Powinniśmy mieć jednak na uwadze ewentualne zmiany w zakresie prowadzonej działalności i potencjalne zdarzenia przyszłe, dlatego należy bezwzględnie zadbać o to, aby kupowana polisa optymalnie chroniła nas cały okres ubezpieczenia, a więc przez najbliższy rok.

Większość dzisiejszych spedytorów osadza swoją działalność w obszarze spedycji, ale za sprawą powszechnego zawierania przez nich umów przewozu, zakres ponoszonej przez nich odpowiedzialności plasuje ich w obszarze zarezerwowanym dla przewoźników.

Przewoźnik umowny

Dlatego do obecnych spedytorów drogowych przylgnęło określenie „przewoźnik umowny”. Ubezpieczenie wynikającej z tego odpowiedzialności nie jest łatwe, gdyż polski rynek ubezpieczeniowy nie wypracował do tej pory produktu, który spełnia oczekiwania dzisiejszych spedytorów.

Standardowe ubezpieczenie OCS nie pokrywa faktycznie ponoszonej odpowiedzialności i konieczne jest sięgnięcie po rozwiązania, które zostały wypracowane przez brokerów specjalizujących się w tego typu ryzykach, i które pozwalają na przeniesienie zobowiązania odszkodowawczego na zakład ubezpieczeń.

Jerzy Różyk