Ubezpieczenie majątkowe – co to takiego? I dlaczego warto je wykupić?

Ubezpieczenie majątkowe – co to takiego? I dlaczego warto je wykupić? uniqa.pl

Każdy przedsiębiorca będący właścicielem mniejszego lub większego zakładu pracy powinien rozważyć zakup ubezpieczenia majątkowego. Dlaczego to takie ważne? Na jaki zakres ochrony można liczyć? Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie.

Ubezpieczenie majątku firmy – co trzeba wiedzieć?

Ubezpieczenie majątkowe i osobowe to dwie podstawowe polisy, które wyróżnia ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Do tej drugiej kategorii wliczane są ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a oprócz tego ochrona mienia (np. mieszkań, autocasco). Nieruchomości i ruchomości objęte polisą mają swego rodzaju asekurację w postaci odszkodowania, wtedy, kiedy dojdzie do ich zniszczenia, uszkodzenia, czy utraty.

Co dokładnie jest chronione? Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od oferty konkretnego towarzystwa? Zazwyczaj szczegółowo opisuje się tego typu informacje w OWU – Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Mogą to być np.: magazyny, hale, maszyny itp. Odpowiedzialność cywilna związana jest tymczasem z wyrządzaniem szkody drugiej osobie. W efekcie poszkodowany uzyska świadczenie, które zostanie wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe. [1]

Jesteś przedsiębiorcą? Zatroszcz się o swoją firmę!

Dobra ochrona zabezpieczy nie tylko majątek firmy, ale też płynność finansową danego przedsiębiorcy. Szeroka oferta towarzystw ubezpieczeniowych pozwala dopasować wybraną propozycję do potrzeb firmy. Najważniejszym z produktów jest ubezpieczenie mienia, które obejmuje budynki, maszyny, urządzenia, środki obrotowe i inne aktywa firmy. Część szkód może być spowodowana zdarzeniami losowymi, takimi jak: niewłaściwa obsługa sprzętu, zniszczenie majątku przez osoby trzecie. W zakres ten wchodzą także różne zdarzenia techniczne i technologiczne. Zaliczają się tu ponadto szkody będące efektem działania żywiołów natury. Wlicza się oprócz tego zdarzenia nietypowe, np. będące wynikiem strajków pracowników.

Co podlega ochronie?

Przede wszystkim są to przedmioty, które wchodzą w skład majątku firmy. Przykładem może być sprzęt elektroniczny – zarówno stacjonarny, jak i przenośny. A do tego różnego rodzaju nośniki danych i oprogramowanie. Co ciekawe, ubezpieczyć można też przedmioty dzierżawione, czy takie, których jest się posiadaczem w wyniku umowy leasingu, użyczenia lub najmu. Tutaj również ubezpieczenie majątkowe może być pomocne. Dzięki niemu uszkodzony sprzęt nie będzie musiał być naprawiany ze środków własnych firmy.

Dobrym pomysłem jest rozważenie zakupu polisy dedykowanej. Takiej, która dotyczy określonej branży. Przykładem jest: Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych, a także ochrona inwestycji, czyli ubezpieczenie budowy i montażu. Dostępne są one w firmie Uniqa.

[1] https://rf.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/ubezpieczenia-majatkowe-mieszkan-i-domow-assistance/Co_to_jest_ubezpieczenie_majatkowe_i_jakie_ich_rodzaje_mozna_znalezc_w_ofercie_towarzystw_ubezpieczeniowych___1487