Uczelnie, po których można zarobić najwięcej

Uczelnie, po których można zarobić najwięcej www.sxc.hu

W bieżącym roku do matury przystępuje około 311 tys. maturzystów. Większość z nich staje przed wyborem uczelni, na której będą kontynuować edukację. Zobacz, która szkoła daje szanse na lepszą płacę.

Decyzja podejmowana jest z uwzględnieniem przede wszystkim zainteresowań przyszłych studentów oraz posiadanych umiejętności. Często również dalsza edukacja oraz kariera zawodowa planowana jest w oparciu o przyszłe zarobki. Rodzaj uczelni, jak również miejsce jej ukończenia, są ważnymi determinantami wysokości wynagrodzenia.

Te uczelnie gwarantują lepszą płace

W oparciu o wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2014 powstało zestawienie 30 polskich uczelni, po ukończeniu których mediana pensji jest najwyższa. Podobnie jak w ubiegłych latach, zestawienie otwiera Szkoła Główna Handlowa. Mediana wynagrodzeń absolwentów tej uczelni wyniosła w 2014 roku 8 700 zł. Na drugim miejscu uplasowała się również uczelnia ze stolicy – Politechnika Warszawska. Co drugi zatrudniony po tej uczelni zarabiał powyżej 7 700 zł. Ważna jest jednak pewna zależność – większość absolwentów tych szkół zatrudnionych jest w stolicy, co niewątpliwie ma istotny wpływ na wysokość pensji. Warszawa jest miastem o najwyższych wynagrodzeniach w kraju.

W pierwszej dziesiątce znalazły się również szkoły wyższe z Wrocławia – Politechnika Wrocławska, z Gdańska – Politechnika Gdańska, z Poznania – Politechnika Poznańska oraz Uniwersytet Ekonomiczny, z Łodzi – Politechnika Łódzka, z Gliwic – Politechnika Śląska, a także Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa.

 Badanie Wynagrodzeń Sedlak & Sedlak

Sedlak & Sedlak/red.