Umowa sprzedaży samochodu

Umowa sprzedaży samochodu sxc.hu

Przekazanie prawa własności samochodu, jako rzeczy ruchomej, nie wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

Konieczne jest jednak zachowanie formy pisemnej – zarówno dla bezpieczeństwa obydwu stron zawieranej umowy, jak i dla celów dowodowych (postępowania przed fiskusem) oraz dopełnienia formalności rejestracyjnych, i to niezależnie od tego, czy samochód zmienia właściciela na skutek zawarcia umowy kupna sprzedaży, czy też jego przekazanie nastąpiło drogą darowizny.

Jakie dane powinny znaleźć się w umowie?

Umowa sprzedaży samochodu
Oprócz danych osobowych, identyfikujących sprzedawcę i nabywcę auta, konieczne jest dokładne opisanie przedmiotu umowy, czyli samego samochodu i dodatkowego wyposażenia przekazywanego wraz z autem (dodatkowego kompletu opon, kluczyków, sprzętu audio, etc.). W przypadku sprzedaży samochodu w umowie warto też umieścić klauzulę, w której nabywca oświadcza, iż zapoznał się ze stanem technicznym auta i nie wnosi co do niego zastrzeżeń. Taki zapis chroni sprzedającego przed ewentualnymi roszczeniami nabywcy w związku z odkryciem nieujawnionych wcześniej usterek bądź też powstaniem nowych.

Umowa darowizny samochodu
Chociaż obdarowanie innej osoby lub podmiotu (np. fundacji) jest aktem dobrej woli darczyńcy, w przypadku przeniesienia prawa własności samochodu należy również zachować formę pisemną. Na jej podstawie obdarowany będzie mógł zarejestrować auto i swobodnie je używać. Warto przy tym pamiętać, że umowa darowizny samochodu wchodzi w życie z chwilą faktycznego przekazania auta osobie obdarowanej.

.