Umowy terminowe maksymalnie na 33 miesiące

Umowy terminowe maksymalnie na 33 miesiące materiały PR

Sejm przyjął ustawę ograniczającą możliwość terminowania umów do maksymalnie 33 miesięcy. Zmianie uległy też okresy wypowiedzenia dla umów na czas określony.

Nowelizację Sejm przyjął niemalże jednogłośnie (5 posłów przeciw, 4 się wstrzymało). Ustawa ma na celu wzmocnić pozycję pracownika oraz daje szansę stosowania przepisów kodeksu pracy do umów o pracę.

Jak mówił w Sejmie minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, nowe prawo „kończy erę umów śmieciowych w Polsce”.

Ograniczenie, oprócz okresu 33 miesięcy, dotyczyć będzie też ilości umów zawieranych między pracownikiem i pracodawcą – tylko trzy kolejne będą mogły mieć ograniczenie czasowe. Czwarta będzie automatycznie umową na czas nieokreślony.   

W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne będą odstępstwa od tej reguły. Pracodawca w takiej sytuacji będzie zobowiązany zgłosić to do Inspekcji Pracy oraz umotywować swoją potrzebę. 

red.