UOKiK chce walczyć z nieuczciwymi firmami. Domaga się „broni ciężkiej”

UOKiK chce walczyć z nieuczciwymi firmami. Domaga się „broni ciężkiej” Syda Productions - Fotolia

Jak informuje „Puls Biznesu” UOKiK chce ciężkiej broni na nieuczciwe firmy. Adam Jasser, prezes UOKiK, poprosił kancelarię premiera o zgodę na pilne wdrożenie nowych pomysłów pomocnych w zwalczaniu firm groźnych dla konsumentów.

Według ustaleń „Pulsu Biznesu” szef UOKiK chce jak najszybszego uchwalenia daleko idących zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Dodatkowo, Urząd ma już gotowy projekt nowych przepisów. Pozostało tylko czekać na decyzję Jacka Cichockiego w sprawie rezygnacji z przedstawienia założeń do nowelizacji. Ominięcie tego procesu skróciło by ścieżkę legislacyjną nawet o kilka miesięcy.

Podobne artykuły:

Zmiany w trosce o konsumenta

„Puls Biznesu” dotarł do tzw. testu regulacyjnego projektu, który zawiera proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem. Z dokumentu wynika, że UOKiK m.in. chce wydawania natychmiast wykonalnych decyzji tymczasowych, prawa do przeszukiwania firm po uprzedniej zgodzie sądu, nakładania kar finansowych do 10 proc. rocznego obrotu po stwierdzeniu niedozwolonej klauzuli. Urząd chce również mieć możliwość dokonywania prób zakupu kontrolowanego. Najwięcej emocji wywołała właśnie ta ostatnia propozycja. Po wprowadzeniu jej urzędnik mógłby podszyć się na przykład pod klienta banku, w celu sprawdzenia zaproponowanej umowy pod kątem niedozwolonych zapisów.

Te propozycje są sposobem UOKiK na walkę między innymi z polisolokatami z Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Proponowane przez Urząd zmiany będą kosztować budżet państwa 55 mln zł w ciągu 10 lat.

red.