UOKiK: oferty odpłatnej zmiany regulaminu mogą naruszać prawo

UOKiK: oferty odpłatnej zmiany regulaminu mogą naruszać prawo Image courtesy of FrameAngel/ FreeDigitalPhotos.net

Kierowane do przedsiębiorców emaile z ofertami odpłatnej zmiany regulaminu sklepu internetowego nie mają nic wspólnego z naszą działalnością UOKiK i mogą naruszać prawo – czytamy w komunikacie Urzędu.

Nadawca rozsyłanych masowo wiadomości email podpisujący się jako Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Praw Konsumentów wzywa przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe do zmiany regulaminów, grozi pozwem sądowym i oferuje odpłatną pomoc. Listy otrzymują także odbiorcy nieprowadzący działalności gospodarczej – jednym z nich jest nawet Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Nierzetelna praktyka marketingowa?

Sposób, w jaki kierowana jest oferta budzi wątpliwości UOKiK. Niepokojącym sygnałem jest fakt, ze tożsamość nadawcy przesyłanej korespondencji jest trudna do ustalenia: brakuje danych pozwalających jednoznacznie zidentyfikować wskazaną fundację, natomiast domeny internetowe nadawcy zarejestrowane są przez osobę prywatną.

Zdaniem Urzędu działania nadawcy mają charakter nierzetelnej praktyki marketingowej i naruszają interesy przedsiębiorców. Należy jednak pamiętać, że ich adresatami są profesjonalni uczestnicy rynku, którzy powinni dokonywać wyboru świadomie, po szczegółowej analizie przesłanych propozycji. W przypadku poniesienia szkody przez przedsiębiorcę w wyniku umowy zawartej z innym podmiotem gospodarczym swoich roszczeń może on dochodzić jedynie na drodze sądowej.

Przedsiębiorco, pamiętaj!

Korzystanie z oferty wskazanego w wiadomości email usługodawcy nie jest obowiązkiem żadnego przedsiębiorcy. Ustawa o prawach konsumenta wymaga jednak dostosowania regulaminu i samego systemu sprzedaży online. Aby ułatwić przedsiębiorcom spełnienie wymagań nowych przepisów i dostosowanie się do wymagań ustawy o prawach konsumenta, UOKiK przygotował nieodpłatne materiały dostępne w serwisie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

Warto poznać wszystkie obowiązki informacyjne, z których każdy sprzedawca musi się wywiązywać. Zachęcamy do pobierania gotowych formularzy – dotyczących m.in. obniżenia ceny, zwrotu towaru, odstąpienia od umowy zawartej na odległość, które ułatwią przedsiębiorcom wywiązanie się z obowiązków. Dodatkowo, najważniejsze zasady zawierania umów z konsumentami opisują publikacje Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców, a także ulotki: Zakupy przez Internet i Jak kupować? Można je pobrać bezpłatnie ze strony internetowej UOKiK lub zamówić w wersji drukowanej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów