UOKiK sprawdza Philipiak Polska. Czy firma naruszyła przepisy?

UOKiK sprawdza Philipiak Polska. Czy firma naruszyła przepisy? www.sxc.hu

Konsumenci skarżą się UOKiK: Philipiak Polska mógł naruszyć przepisy. Przedsiębiorca, który kontaktuje się z konsumentem telefonicznie dla celów marketingu bezpośredniego, musi wcześniej uzyskać na to zgodę klienta. Czy tak było w tym przypadku?

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów docierają sygnały w sprawie telefonicznych działań marketingowych dotyczących naczyń do gotowania. Z doniesień wynika, że konsumenci, którzy nie wyrazili uprzedniej zgody na kontakt telefoniczny w celach sprzedażowych, otrzymują telefoniczne zaproszenia na pokazy naczyń do gotowania. W związku z tym prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające, w którym sprawdzi działania spółki Philipiak Polska.

Masz zgodę, możesz sprzedawać

Działania Urzędu wyjaśnią, czy mogło dojść do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Postępowanie wyjaśniające może prowadzić do postawienia zarzutów i wszczęcia postępowania przeciwko przedsiębiorcy.

Podobne artykuły:

Przypominamy, że zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego przedsiębiorca może kontaktować się telefonicznie z konsumentem w celu marketingu bezpośredniego, ale musi uzyskać wcześniej na to jego zgodę. Ponadto, zdaniem UOKiK – każdy przedsiębiorca kontaktujący się z konsumentem w celach sprzedażowych podejmuje działania marketingowe, zatem musi być gotowy do udowodnienia, że uzyskał uprzednio taką zgodę. W przeciwnym wypadku naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą i administracyjną.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów