UOKiK: sześć decyzji o koncentracji przedsiębiorstw

UOKiK: sześć decyzji o koncentracji przedsiębiorstw Photo credit: Victor1558 / Foter

Lafarge Cement i PGNiG Termika mogą utworzyć wspólnie nową firmę – to jedna z sześciu decyzji wydanych niedawno przez Prezes UOKiK.

Pozostałe dotyczą następujących firm: Cinema City Holding, SM Mlekovita, Hygienika, Shell Self Service oraz Skandia Życie.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Pierwsza z decyzji dotyczy utworzenia wspólnej firmy przez Lafarge Cement i PGNiG Termika. Przedmiotem działalności pierwszej ze spółek jest m.in. wydobywanie skał wapiennych, produkcja cementu i wapna oraz produkcja i dystrybucja ciepła. PGNiG Termika jest producentem ciepła i energii. Wspólna firma - Zakład Separacji Popiołów Siekierki będzie zajmował się separacją popiołów lotnych powstających w procesie spalania węgla. W wyniku tego procesu powstaną tzw. popioły wysokowęglowe HiCarbon, które będą wykorzystane do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła, a także tzw. popioły ProAsh, używane przy produkcji cementu, betonu oraz produktów dla drogownictwa.

Prezes Urzędu zgodziła się również na połączenie Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita oraz Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sanoku. Firmy prowadzą działalność w zakresie m.in.: skupu i przetwórstwa mleka oraz wyrobu produktów mleczarskich. Koncentracja zostanie przeprowadzona na podstawie prawa spółdzielczego, a po jej dokonaniu na rynku pozostanie jeden podmiot – SM Mlekovita.

Kolejna zgoda dotyczy przejęcia przez Cineworld Group kontroli nad Cinema City Holding. Firmy prowadzą przede wszystkim działalność kinową oraz reklamy kinowej i dystrybucji filmów. Cineworld Group działa na terenie Wysp Brytyjskich oraz Irlandii, natomiast Cinema City Holding w Europie Środkowo-Wschodniej i Izraelu. W Polsce posiada 31 kin w 19 miastach.

Zielone światło otrzymała również Hygienika, która jest producentem artykułów higienicznych dla dzieci (pieluch marki Bambino i Bambi oraz chusteczek nawilżonych) i artykułów higieny osobistej dla kobiet marki Linell. Będzie ona mogła przejąć Daily Polska, zarządzającą siecią około 160 sklepów drogeryjnych Schlecker. Spółka jest obecnie współkontrolowana przez BB Royal Holding oraz Hygienikę, która w wyniku transakcji stanie się jedynym właścicielem.

Prezes Urzędu zgodziła się również na nabycie części mienia Shell Self Service przez BM Reflex i Wspólnicy. Przejmująca spółka zajmuje się hurtową sprzedażą paliw oraz usługami konsultingowymi dla branży paliwowej. Shell Self Service jest kontrolowana przez Shell Polska i jest właścicielem sieci ponad 100 samoobsługowych stacji benzynowych w Polsce.

Ostatnia decyzja to zgoda dla Vienna Insurance Group, która zajmuje się m.in. działalnością ubezpieczeniową. Będzie mogła ona przejąć spółki Skandia Życie oraz IICS/Polska. Pierwsza z nich jest towarzystwem ubezpieczeniowym, działającym w zakresie ubezpieczeń na życie. IICS/Polska to spółka serwisowa, stanowiąca wsparcie administracyjne oraz operacyjne dla Skandia Życie.

Po przeprowadzeniu postępowań antymonopolowych, Prezes Urzędu uznała, że koncentracje nie doprowadzą do istotnego ograniczenia konkurencji.

Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli połączenie nie zostanie dokonane w terminie 2 lat od ich wydania. 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Cieloch