Urzędnicy zarabiają za mało, żeby być zmotywowani do pracy

Urzędnicy zarabiają za mało, żeby być zmotywowani do pracy sxc.hu

System wynagradzania nie motywuje urzędników. Urzędy ustalają pensje, nie zwracając uwagi na realia rynku. Nagrody trafiają nie tylko do najbardziej zasłużonych.

Wynagrodzenia w służbie cywilnej mogą nie motywować do pracy. Tak wynika z monitoringu wdrożenia standardów zarządzania zasobami ludzkimi. I nie chodzi tu o wysokość pensji, ale o system płac - - zauważa Rzeczpospolita.

Część urzędów, ustalając wysokość wynagrodzenia zasadniczego, nie uwzględnia wszystkich obligatoryjnych wytycznych. Zobowiązuje je do tego zarządzenie szefa służby cywilnej w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi. W sześciu z 64 ankietowanych urzędów przy ustalaniu poziomu wynagrodzenia zasadniczego nie jest brane pod uwagę wartościowanie stanowisk pracy. W założeniu zapewnia ono równą płacę za pracę o tej samej wartości.

Aż 12 urzędów biorących udział w badaniu przy określaniu wysokości wynagrodzenia nie uwzględnia uwarunkowań rynku pracy. W ten sposób trudno przyciągnąć specjalistów. Prawie wszystkie urzędy przy ustalaniu wynagrodzeń biorą pod uwagę ocenę poziomu kompetencji pracowników i ocenę ich pracy. Czynniki te nie są jednak brane pod uwagę w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w Ministerstwie Obrony Narodowej - wyjaśnia dziennik.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów