Uważaj na te branże. Tu najczęściej proponują pracę na próbę

Uważaj na te branże. Tu najczęściej proponują pracę na próbę Praca.Money.pl

Zbliża się okres letni, a w związku z tym zwiększy się liczba ofert pracy sezonowej w niektórych branżach. Jak ostrzega „Dziennik Gazeta Prawna” wiąże się to także z nadużywaniem tzw. zatrudnienia na próbę.

Jak czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej” w okresie letnim przedsiębiorstwa często oferują kandydatom do pracy nieformalny okres próbny. Najczęściej trwa on kilka tygodni. Zazwyczaj firmy obiecują, że po upływie tego okresu, jeśli pracownik się sprawdzi, zawrą z nim umowę o pracę. Jednak podczas tzw. próby, pracownicy wykonują obowiązki albo bez podstawy prawnej, a więc „na czarno”, albo na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Podobne artykuły:

Ten proceder dotyczy w szczególności branż: handlowej, gastronomicznej i budowlanej. Jak wskazuje „DzGP”, przedsiębiorcy wykorzystują to, że zgodnie z Kodeksem pracy umowę na piśmie trzeba potwierdzić najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, a nie jeszcze przed dopuszczeniem do jej świadczenia. Dlatego, gdy dochodzi do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, firma zazwyczaj twierdzi, że dana osoba jest pierwszy dzień w pracy i do końca dniówki podpisana zostanie z nią umowa.

red.