W rocznicę „czarnego czwartku” problem frankowców wciąż bez rozstrzygnięcia

W rocznicę „czarnego czwartku” problem frankowców wciąż bez rozstrzygnięcia sxc.hu

Dokładnie w połowie stycznia przypadła pierwsza rocznica decyzji SNB o zakończeniu interwencji w celu utrzymania sztywnego kursu franka do euro.

Pamiętne „trzęsienie ziemi” na rynku walutowym, efektem którego było chwilowe wybicie kursu helweckiej waluty nawet do poziomu ponad 5 zł, uświadomiło w kraju skalę zagrożenia i konieczność systemowej regulacji problemu hipotecznych kredytów denominowanych.

Subskrybuj autora aby czytać dalej

RynekPierwotny.pl Jarosław Jędrzyński