W trosce o zdrowie i zaangażowanie pracowników

W trosce o zdrowie i zaangażowanie pracowników materiały PR

Mamy dowody na to, że nasza polityka przynosi rezultaty – mówi Beata Chorągwicka-Majstrowicz i Mieczysław Kraśniański w rozmowie z Agatą Wiewiórą podczas Kongresu Kadry.

„Bądź zdrowy z wyboru” to program zapoczątkowany w 2013 r. w Zakładach Górniczych „Rudna”. Na czym on polega? Z jakich etapów się składa?

B.CH-M: Nasz program „Bądź zdrowy z wyboru” stanowi element zintegrowanej polityki bezpieczeństwa, która funkcjonuje w naszym zakładzie pracy pod hasłem Zero Harm. Program składa się z trzech części, z których każda dedykowana jest nieco innej grupie odbiorców.

Pierwsza – to część treningowa, która kierowana jest do osób pracujących w ciężkich warunkach. W jej ramach każdorazowo stu pracowników naszego oddziału bierze udział w sześciomiesięcznym programie treningowym, podczas którego objęci są opieką trenerów, lekarzy, rehabilitantów i dietetyków. Do tej pory odbyły się dwie edycje, a teraz trwa nabór uczestników do trzeciej.

Druga – to część leczniczo-rehabilitacyjna, skierowana do pracowników po wypadkach przy pracy. W ramach tej części kierujemy naszych pracowników na specjalne sanatoria leczniczo-rehabilitacyjne organizowane przy współpracy z jedną z jednostek należących do naszej Grupy Kapitałowej – Polską Grupą Uzdrowisk –Uzdrowiska Kłodzkie. Są to programy „szyte na miarę” ich potrzeb, a dodatkowo są one realizowane dużo szybciej niż standardowe programy refundowane przez NFZ.

Trzecią częścią naszego programu jest filar popularny. Jest on kierowany do wszystkich pracowników i do ich rodzin. To ogólnozakładowa kampania, w ramach której oferujemy różnego rodzaju porady prozdrowotne, organizujemy imprezy sportowe, zaopatrujemy naszych pracowników w podręcznik, który pokazuje, jak zdrowo się odżywiać, jak dbać o siebie, który zawiera specjalne programy treningowe, sposoby jak spędzać aktywnie czas z rodziną. Oferujemy również zajęcia angażujące całe rodziny.

Czy widać już pierwsze rezultaty tego programu?

B.CH-M: Mamy dowody na to, że nasza polityka przynosi rezultaty. Weźmy chociażby wyniki badań ankietowych uczestników programu, które jasno pokazują, że w ich opinii nasz program wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa pracy, zwiększenie ich przystosowania do warunków mikroklimatu, jaki panuje w wyrobiskach górniczych, jak również zwiększa się ich poziom koncentracji w pracy. Potwierdzają to także wyniki testów sprawnościowych realizowanych na zakończenie programu oraz wyniki obowiązkowych badań wydolnościowych, jakim poddawani są nasi pracownicy.

Kongres Kadry nf.pl

Dlaczego zdecydowali się Państwo na wdrożenie tego programu? Jak narodził się pomysł?

M.K: Jesteśmy pracodawcą, który ma świadomość, że zatrudnia pracowników w wyjątkowo trudnych warunkach pracy. Warunki pracy dla kluczowej grupy pracowników nakładają na nich obowiązek posiadania właściwej kondycji zdrowotnej, fizycznej. Gwarantuje ona bezpieczeństwo pracy. Nasz program to efekt założenia, że dla nas liczy się nie tylko pracownik, lecz także człowiek, jego rodzina i wszystkie elementy, które są związane z obszarem relacji międzyludzkich. Łatwiej jest pomagać naszym pracownikom, których znamy, niż inwestować w nowych, którzy nie zawsze sprawdzają się w trudnych warunkach pracy zakładu górniczego. Program jest narzędziem, którym pomagamy pracownikom w utrzymaniu właściwego stanu zdrowia.

A jak w Państwa firmie jest z nieobecnościami pracowników? Czy po wdrożeniu programu nastąpiło zmniejszenie absencji chorobowej pracowników?

M.K: Absencja chorobowa jest właśnie tym elementem, który w sposób najbardziej mierzalny potwierdza słuszność naszych założeń. W roku ubiegłym osiągnęliśmy w naszym Oddziale poziom absencji chorobowej poniżej 4 proc., co w warunkach podziemnego zakładu górniczego należy uznać za wynik bardzo dobry.

Nastawienie pracowników w tak trudnej pracy ma również istotne znaczenie. Czy zauważyli Państwo zmiany w tym obszarze? Czy dzięki programowi zwiększyła się motywacja pracowników?

B.CH-M: Nasz zakład zatrudnia ponad 4,5 tys. pracowników, więc ciężko zbadać to zjawisko na poziomie indywidualnym. Rozmawiamy natomiast z uczestnikami naszego programu, również poprzednich edycji. Mówią oni, że ten program wpłynął na całe ich życie: idą do pracy bardzie zmotywowani, są bardziej odporni na panujące w wyrobiskach górniczych wysokie temperatury i bardziej skoncentrowani na swojej pracy, łatwiej też im pokonywać kilometry czy wytrzymywać wysokie temperatury. Mówiąc w skrócie, odczuwają stuprocentową zmianę.

Kongres Kadry nf.pl

Beata Chorągwicka-Majstrowicz – główny specjalista ds. projektów HR KGHM Polska Miedź SA Odział Zakłady Górnicze „Rudna”. Odpowiedzialna za projekty HR w jednej z największych podziemnych kopalni miedzi na świecie. Jej największe wyzwanie to budowanie roli HR jako strategicznego partnera biznesu w pełnej wyzwań branży górniczej. Wdrożyła z sukcesem kilkadziesiąt projektów HR ze wszystkich obszarów zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Doktor psychologii, nauczyciel nowych pokoleń HR-owców w organizacjach, trener biznesu.

Mieczysław Kraśniański – dyrektor ds. pracowniczych KGHM Polska Miedź SA Odział Zakłady Górnicze „Rudna”. Ze spółką związany od 2008 r. Z powodzeniem realizuje wdrożenia z obszaru HR i CSR, między innymi w zakresie okresowej oceny pracowniczej dla około 4 600 pracowników Oddziału, programu profilaktyki prozdrowotnej Bądź zdrowy z wyboru. Tworzy lokalne systemy analiz i raportów w obszarze controlingu personalnego. Opracował i wdrożył z powodzeniem pierwszy w Polsce dedykowany dla podziemnych zakładów górniczych, program typu Zero Harm – STOP wypadkom w pracy. Program został w 2013 r. objęty patronatem Rady Ochrony Pracy IX kadencji.

Nowoczesna Firma S.A. Agata Wiewióra