W zdrowym ciele, efektywny pracownik

W zdrowym ciele, efektywny pracownik sxc.hu

Świadomy i odpowiedzialny przedsiębiorca ukierunkowuje swoje działania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i bhp na kwestie związane z promocją zdrowia i budowania zaangażowania pracowników poprzez efektywne zarządzanie zdrowiem.

Promocja zdrowia w miejscu pracy jest jednym z celów polityki Unii Europejskiej, dotyczącej zatrudnienia i spraw społecznych. Absencja chorobowa, wypadki w miejscu zatrudnienia i choroby zawodowe przynoszą ogromne straty firmom, obciążając tym samym systemy zabezpieczenia społecznego i finanse publiczne. Można więc powiedzieć, że promocja zdrowia w firmie w konsekwencji jest promocją zdrowia w społeczeństwie – a to najwyższy poziom odpowiedzialnego i zdrowego biznesu.

Suma konsekwencji codziennych wyborów

Ludzkie zdrowie jest sumą konsekwencji codziennych wyborów. W interesie pracodawcy jest nie tylko dbanie o bezpieczeństwo pracowników, lecz także umożliwienie im zwiększenia kontroli nad ich zdrowiem. Obowiązujące na rynku trendy dowodzą, że na zdrowie pracowników pozytywnie wpływają tylko długoterminowe rozwiązania systemowe, opierające się na grupie pojedynczych działań: badań profilaktycznych, analiz, imprez prozdrowotnych np. dni zdrowia, szczepień, szkoleń. Wszystko to razem ma w konsekwencji dostarczyć pracownikom potrzebnej wiedzy na temat zdrowego stylu życia zarówno w pracy jak i poza nią, zmienić ich mentalność i budować świadomość prozdrowotną.

Systemowe, a zarazem indywidualne metody rozwoju i wdrażania zakładowego zarządzania zdrowiem powinny opierać się na dwóch kategoriach – z jednej strony jest to sam proces zarządzania zdrowiem, z drugiej zaś środki używane do realizacji projektu.

4 fazy procesu zarządzania zdrowiem

Proces zarządzania składa się z czterech faz:

  • STRATEGII zawsze dostosowanej do sytuacji firmy,
  • ANALIZY opierającej się na identyfikacji zakresu problemu i zasobów poszczególnego przedsiębiorstwa,
  • WDRAŻANIA odpowiednich dla firmy środków oraz
  • EWALUACJI mającej na celu sprawdzenie skuteczności programu i wskazanie pozostałych zagadnień wymagających uwagi.

Tylko taki sposób działania pozwala na efektywne zarządzanie zdrowiem pracowników i w razie konieczności jego odpowiedniej modyfikacji.

Środki w drodze do celu

Do środków wykorzystywanych w zrządzaniu zdrowiem należą konkretne działania, które w różnym stopniu łączą w sobie promocję zdrowia i edukację zdrowotną. Środki te mogą być ukierunkowane na danie pracownikom wiedzy i umiejętności lub też na monitorowanie ich stanu zdrowia i analizy zdrowotne.

Podobne artykuły:

Ważnym jest, aby dobrać odpowiednie środki do planowanej polityki prozdrowotnej oraz celi jakie ma osiągnąć. Warto skorzystać tutaj ze wsparcia specjalistów, którzy tworzą całe systemy zarządzania zdrowiem i pomogą efektywnie przeprowadzić działania ukierunkowane na konkretne problemy zdrowotne.

Zarządzanie zdrowiem jest elementem odpowiedzialnego biznesu, a także długoterminową inwestycją, która pozwoli zaoszczędzić środki finansowe i zbudować zdrowe środowisko pracy i zmotywowany zespół zaangażowanych w pracę pracowników.

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Wioleta Kojzar