Wakacje - relaks czy harówa?

Wakacje - relaks czy harówa? Image courtesy of ddpavumba/FreeDigitalPhotos.net

Czas wakacji to zawsze czas urlopów, wyjazdów, odpoczynku, ale i również w organizacji czas braków kadrowych, zastępstw oraz zwiększonej pracy tych, co zostają.

Zgodnie z szóstym punktem normy ISO 9001, która obecnie jest standardem w praktycznie każdej firmy, organizacja ma obowiązek zapewnić wszelkie zasoby potrzebne do:

  • wdrażania i utrzymywania systemu zarządzania jakością, i ciągłego doskonalenia jego skuteczności, i 
  • zwiększenia zadowolenia klienta przez spełnienie jego wymagań.

Zasoby te odejmują infrastrukturę, środowisko pracy oraz lub przede wszystkim zasoby ludzkie niezależnie od sezonowości i losowych przypadków.

Czy Państwa organizacja jest na to przygotowana?

Mam nadzieje, że istnieje w firmie klarowny i dostępny dla wszystkich plan urlopów. Jasno określone zastępstwa, nie tylko personalnie, ale równie odnośnie do określonych funkcji i zadań widoczne jest stopień zastępstw (pełne/do odpowiedniej kwoty/od odpowiednio określonego regionu). Jakie zadania wchodzą w zakres działalności przy zastępstwie - pełne wykonywanie zadań swoich i kolegi/koleżanki, czy tylko tak zwane bieżące gaszenie pożarów?

Czy jest to ustandaryzowane, zakomunikowane i jasne dla wszystkich?

Aby czas urlopów nie był czasem deorganizacji przypominamy i zachęcamy do przyjrzenia się bliżej w swojej firmie procesowi zastępstw. Lipiec i sierpień to również czas wakacyjnego przestoju wielu firm, klientów i dostawców. Tu również apelujemy o wcześniejsze odwołanie się do planów produkcyjnych, zaopatrzenia, logistyki oraz wcześniejsze zaopatrzenie się w surowce w przypadku, gdy dostawcy mają wolne a my jesteśmy zobowiązani do dostarczenia towaru/usługo bez względu na okoliczności, święta, urlopy.

Musimy pamiętać, że naszych Klientów nie interesuje czy nasza załoga jest na urlopie. Musimy przez cały czas zapewnić ten sam poziom jakości usług/towaru/obsługi oraz ciągle dbać o zadowolenie Klienta.

Dla nas samych i dla stabilnego procesu oraz satysfakcji Klienta należy wcześniej ustanowić niezbędne środki i zasoby a następnie przez odpowiednie planowanie zapewnić niezmienny wysoki poziom działania organizacji.

Tak, czas wakacji jest piękny, ale życzę Państwu, aby był on taki nie tylko dla tych, którzy mają wolne i to tylko do momentu aż nie wrócą pierwszego dnia do pracy.

Podobne artykuły:Aleksandra Purzycka QualitySkills.pl