Wdrażanie systemów ERP

Wdrażanie systemów ERP Image courtesy of jscreationzs/FreeDigitalPhotos.net

Lider wdrożenia po stronie klienta musi cały czas zachować czujność, dbać o zrozumienie i zapewniać przepływ informacji. Z racji orientacji na praktykę w środowisku informatycznym, przepływ ten raczej powinien mieć charakter formalny niż nieformalny.

Praktyka jednak wskazuje, że to nie sprzęt, nie procedury, ani nie planowanie najbardziej przyczyniają się do porażek i negatywnej atmosfery tworzącej się w trakcie wdrażania systemów ERP. Nie, najbardziej irytuje współpraca z konsultantami dostawcy. Dlatego należy zwrócić baczną uwagę na zachowanie, postawy i relacje w zespole wdrożeniowym.

Konsultanci irytują, ponieważ

    • Mają nierzeczywiste przekonania o swojej roli i przebiegu procesu wdrażania.
    • Brakuje im umiejętności we wdrażaniu projektów.
    • Nie umieją dogadać się z firmowymi informatykami.
    • Uważają ich za gorszy gatunek na drzewie ewolucji zawodów technologicznych.

Problemy z wdrażaniem często biorą się z niewłaściwych przekonań konsultantów co do swojej roli, zakresu odpowiedzialności i faktycznych zadań związanych z projektem. Sądzą oni m.in. że: