Weź w leasing menedżera!

Weź w leasing menedżera! www.sxc.hu

Czy konieczne jest zatrudnianie pracownika na stałe? Może dobrym rozwiązaniem jest wprowadzanie do firmy menedżera czasowego?

Menedżer o optymalnych kwalifikacjach, tani, niezawodny, efektywny i łatwy do zwolnienia. Zatrudniany na czas niezbędny do zrealizowania określonego projektu. Pobożne życzenie? Niekoniecznie. Także nowa forma wykorzystywania kompetencji menedżerskich, jaką jest zarządzanie czasowe (interim management).

Interim Management (Zarządzanie Czasowe) jest nową formą wykorzystywania kompetencji menedżerskich i jednym z najbardziej efektywnych narzędzi zarządzania, stosowanym zarówno przy opracowywaniu rozwiązań, jak i przy rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania firmą.

Menedżer czasowy jest specjalistą wynajętym do rozwiązania konkretnego problemu lub zrealizowania ściśle określonego zadania w firmie klienta. Oczekuje się więc od niego konkretnej wiedzy i bogatego doświadczenia w rozwiązywaniu problemów podobnych do tych, z którymi ma się zmierzyć w firmie.

Interim Management, wprowadzony po raz pierwszy w drugiej połowie lat 80., jest obecnie w krajach zachodnich jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi do zatrudniania kadry menedżerskiej. W Niemczech rynek Interim Management rośnie 30% rocznie i w 2003 r. osiągnął wartość 80-90 milionów euro. Z kolei w USA w Dolinie Krzemowej – tylko 40% menedżerów posiada klasyczną umowę o pracę. Korzystają z niego zarówno firmy zaliczające się do tzw. Top 500, jak i do sektora MSP.

Korzystna alternatywa

Wprowadzenie do firmy Interim Managera może być pomocne w wejściu na wspólny rynek europejski oraz wzmacnia jej konkurencyjność na nim. W realiach polskich, szczególnie w obszarze MŚP istnieją duże niedobory w zakresie kwalifikacji i doświadczenia kadry menedżerskiej wysokiego szczebla. W większości przypadków kierownictwo firm wywodzi się z kręgów rodzinnych, często brakuje właściwego wykształcenia, wiedzy i doświadczenia. Istotnym czynnikiem hamującym rozwój jest również posiadanie braku obiektywizmu, który pozwala osobie z poza zastanego układu błyskawicznie zdiagnozować braki, problemy i niedociągnięcia, zaaplikować i wprowadzić właściwe środki zaradczo-naprawcze.

Interim Management to rozwiązanie, które z powodzeniem może być stosowane w wielu obszarach krytycznych dla firm, ale również w sytuacjach nagłej potrzeby zatrudnienia doświadczonego menedżera np. kiedy tworzone jest lub rozwijane dotychczasowe przedsięwzięcie biznesowe wymagające posiadania zdolności, wiedzy, doświadczenia i odpowiednich zasobów ludzkich. 

Konsultant czy Interim Menedżer, kogo wybrać?

Interim Menedżerowie przejmują operacyjną odpowiedzialność w firmie, na rzecz której pracują. Ich rola, jako doświadczonych fachowców od zarządzania i rozwiązywania problemów polega na pracy pod presją czasu i dostarczaniu zaplanowanych rezultatów. Mają przynajmniej 10-letnie doświadczenie menedżerskie, są w wieku najczęściej powyżej 40 lat i mogą pochwalić się przynajmniej 3 referencjami. Są to fachowcy, którzy zanim zdecydowali się na pracę w modelu interim management, zajmowali wysokie stanowiska menedżerskie pracując w Polsce i zagranicą. Wielu z nich zajmowało się restrukturyzacją firm i przedsiębiorstw, doprowadzając do osiągnięcia oszczędności i przywrócenia zyskowności. Posiadają znajomość języków obcych, realiów i zwyczajów biznesowych wielu krajów.

Koszty wynagrodzenia

Interim Management polega na dostarczeniu wysoko kwalifikowanego menedżera w krótkim przedziale czasu (nawet do 48 h od chwili zgłoszenia zapotrzebowania) do wykonania jasno zdefiniowanego zadania w określonych ramach czasowych. IM jest zasadne w większości branż, dziedzin i linii biznesowych. 

Honorarium menedżerów czasowych zależy m.in. od wielkości firmy, złożoności i długości trwania projektu oraz „kalibru menedżera”. Najczęściej bazuje na stawce dziennej netto +22% VAT, dodatkowo mogą być uwzględnione poniesione koszta podróży, hotele i diety. Honorarium uzależnione jest bezpośrednio od wartości rynkowej danego menedżera, przy czym należy pamiętać, że nie jest on równy wynagrodzeniu, jakie otrzymywałby on na rynku pracy. Istnieje również możliwość uzależnienia końcowego honorarium od końcowych efektów pracy eksperta.

Trzy strony umowy

Usługi czasowego zarządzania oferowane są najczęściej w relacji trójstronnej – zatrudniający, firma doradcza i rekomendowany przez nią menedżer. Samodzielna działalność takich menedżerów występuje rzadziej. 

Układ trójstronny jest wygodniejszy zarówno dla menedżerów, jak i dla zatrudniającego. Odpowiedzialność za realizację zgłoszonego projektu bierze na siebie firma doradcza. W jej interesie leży, by działający na jej zlecenie menedżer jak najlepiej wywiązał się z powierzonego mu zdania. Dlatego podczas pracy odgrywa ona w stosunku do niego rolę asystenta (shadow management).

Do kogo po menedżera

Interim Management nie jest obecnie powszechną w Polsce formą pozyskiwania wysokiej kadry menedżerskiej, niemniej jednak większość renomowanych firm pośrednictwa personalnego ma w swojej ofercie ten typ usług. Warto podkreślić fakt, iż nie posiadają one odpowiedniego zaplecza fachowo-merytorycznego, aby udzielić odpowiednich gwarancji przy realizacji projektu. 

Znane, światowe i renomowane firmy doradztwa gospodarczego, obok usług konsultingowych proponują jako uboczną usługę – interim management. Honoraria za te usługi bazują na wysokości stawek z UE.

Na polskim rynku działają jednak firmy, specjalizujące się w Interim Management, które znając doskonale realia rodzimej gospodarki, oferują małym i średnim przedsiębiorstwom promocyjne ceny oraz korzystne systemy finansowania.


Podobne artykuły:

I.T.C. Polska Sp. z o. o. Interim Management