Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty Fotolia

Wezwanie do zapłaty jest kluczowym dokumentem w procesie windykacji, zarówno poza sądem, jak i na sali rozpraw.

Wezwanie do zapłaty to pismo w którym wierzyciel żąda od dłużnika spłaty długu w wyznaczonym terminie. Wierzyciel sięga po wezwanie do zapłaty, gdy dłużnik zalega z opłatami, na przykład opuścił kilka rat kredytu lub nie wywiązuje się z abonamentu.

Wezwanie do zapłaty stanowi oświadczenie woli, niezbędne przy sądowym dochodzeniu należności. Stanowi dowód, że wierzyciel upominał dłużnika i wyznaczał mu konkretny czas spłaty długu. Wezwanie do zapłaty jest także elementem pewnej powszechnej w obrocie gospodarczym praktyki w dochodzeniu należności.

Wezwanie do zapłaty mogą wystawić zarówno osoby fizyczne jak i firmy. Celem dokumentu jest jedynie przypomnienie dłużnikowi o należności, dlatego odbiorca może je zignorować. Jednak bez wezwań do zapłaty wierzyciel może w sądzie napotkać trudności, na przykład z udowodnieniem, że dążył do ugodowego rozwiązania sporu.

Wzór wezwania do zapłaty

Wezwanie do zapłaty nie ma ustalonej formy, dlatego trudno jest mówić o istnieniu wzoru. Dokument jest formą wyrażenia woli wierzyciela, dlatego nie musi być nawet sporządzony pisemnie. Kluczowe dla dalszego postępowania jest jednak ustalenie, czy dłużnik miał możliwość się z wezwaniem zapoznać. W postępowaniu sądowym ważne jest udowodnienie, że dłużnik się z wezwaniem zapoznał, dlatego wezwanie do zapłaty najczęściej jest sporządzone pisemnie.

Niezbędne elementy wezwania do zapłaty to:

  • dane wierzyciela,
  • dane dłużnika,
  • data i miejsce sporządzenia,
  • żądanie,
  • termin spłaty,
  • uzasadnienie żądania,
  • konsekwencje braku spełnienia świadczenia w wyznaczonym terminie,
  • podpis.

Powszechną praktyką jest wysyłanie wezwania do zapłaty listem poleconym. Można wysłać je także za potwierdzeniem odbioru, by móc ustalić dokładny termin, w którym dłużnik zapoznał się z treścią wezwania.

Wezwanie można też doręczyć osobiście, wówczas należy mieć przy sobie dwa identyczne egzemplarze. Na jednym z nich dłużnik potwierdzi odbiór podpisem.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Nie ma formalnej różnicy między wezwaniem do zapłaty a przedsądowym wezwaniem do zapłaty. Najczęściej termin ten stosowany jest na ostatnim wezwaniu do zapłaty, które dłużnik otrzymuje przed skierowaniem sprawy do sądu. Jednak termin „przedsądowe wezwanie do zapłaty” nie ma uzasadnienia w przepisach, a jest raczej elementem psychologicznym, mającym motywować dłużnika do spłaty.

Nowoczesna Firma S.A.