Większe miasto to większe zarobki. O ile?

Większe miasto to większe zarobki. O ile? http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Foma

Osoby pracujące w dużych miastach zarabiały o 1 000 PLN więcej niż zatrudnieni w miastach do 50 tys. mieszkańców – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013 przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.

Na poziom płac w dużych i małych miastach wpływał między innymi poziom wykształcenia, staż pracy, szczebel zatrudnienia oraz rodzaj dominującego kapitału w firmie. Wśród najlepiej wynagradzanych osób znalazły się te z wykształceniem wyższym magisterskim zatrudnione w dużych miastach.

Połowa z nich zarabiała powyżej 5 000 PLN. Płacę równą bądź przekraczającą 5 000 PLN otrzymywali również pracownicy dużych miast ze stażem pracy pomiędzy 6 a 15 lat. Dla porównania, wynagrodzenia osób z tym stażem w małych miastach nie były wyższe niż 4 000 PLN.

Pracownicy szeregowi w miejscowościach o liczbie mieszkańców od 500 tys. do 1 mln zarabiali o 300 PLN więcej niż osoby na tym szczeblu w małych miastach. Znaczne dysproporcje w zarobkach stają się widoczne od szczebla specjalisty. Gdy w dużych miastach 50% starszych specjalistów zarabiało co najmniej 5 700 PLN, połowa osób na tym szczeblu zatrudnienia w małych miastach otrzymywała co najwyżej 4 200 PLN.

W małych miastach, co czwarty kierownik małego zespołu zarabiał poniżej 4 000 PLN, a więc tak jak 25% starszych specjalistów w dużych miastach. Podobnie, co czwarty kierownik zespołu powyżej 10 osób w dużym mieście zarabiał powyżej 11 000 PLN, podczas gdy połowa zatrudnionych na szczeblu dyrektora i zarządu w małym mieście nie zarabiała więcej niż 10 000 PLN. 

Wynagrodzenia całkowite brutto osób na różnych szczeblach zatrudnienia w dużych i małych miastach w 2013 roku (w PLN)

 

szczebel zarządzania

próba

25% osób zarabia poniżej

mediana

25% osób zarabia powyżej

małe miasta
(do 50 tys. mieszkańców)

pracownik szeregowy

4 185

1 850

2 400

3 200

specjalista

3 316

2 548

3 350

4 500

starszy specjalista

1 374

3 060

4 200

6 000

kierownik małego zespołu (2-10 osób)

1 419

3 500

5 000

7 200

kierownik zespołu (powyżej 10 osób)

839

4 000

5 800

8 900

dyrektor/zarząd

589

6 500

10 000

17 500

duże miasta (od 500 tys.
do 1 mln mieszkańców)

pracownik szeregowy

4 350

2 070

2 700

3 540

specjalista

7 681

3 000

4 000

5 500

starszy specjalista

3 505

4 000

5 700

8 500

kierownik małego zespołu (2-10 osób)

2 815

4 300

6 300

9 200

kierownik zespołu (powyżej 10 osób)

1 459

5 000

7 300

11 000

dyrektor/zarząd

1 083

8 106

13 200

21 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013roku

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.

Patrycja Tryka

 

Sedlak & Sedlak