Wielki format wrócił na elewację Dworca Centralnego

Wielki format wrócił na elewację Dworca Centralnego materiały PR

Na zachodniej elewacji Dworca Centralnego w Warszawie pojawiła się wielkoformatowa reklama o powierzchni 420 mkw. PKP wraca do wynajmu ściany od strony al. Jana Pawła II, która ma być jedyną tak dużą formą reklamy zewnętrznej w ofercie dworca.

Mimo kontrowersji towarzyszących reklamom na tym budynku, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Reklamy Wielkoformatowej zapewnia, że zarówno działania PKP, jak najemców są zgodne z polskim prawem.

Siatka, która z początkiem nowego roku powróci na elewację Dworca Centralnego od strony al. Jana Pawła II będzie miała 51 na 8,25 m. Na wielkim formacie pojawi się reklama jednej z firm telekomunikacyjnych, ale już w lutym zostanie zastąpiona inną grafiką. Ściana jest póki co zarezerwowana na cały pierwszy kwartał 2016, a wynajem ma być dostępny dla klientów przez cały rok.

Afera reklamowa

Kiedy w 2011 roku znacznie większa siatka zasłoniła ścianę od strony Al. Jerozolimskich w mediach wybuchła dyskusja na temat estetycznych walorów reklamy na dworcu, zaśmiecaniu przez nią przestrzeni publicznej i psuciu wizerunku miasta. Swój sprzeciw zgłaszały ówcześnie środowiska architektoniczne i mieszkańcy, przede wszystkim jednak twórcy projektu estetyzacji dworca przed Euro 2012.

W dyskusji nie zabrakło także zarzutów co do zgodności reklamy z właściwymi przepisami. Zarząd PKP zapewniał jednak, że wszelkie działania reklamowe są w całości zgodne z prawem, co miała potwierdzić kontrola przeprowadzona przez Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego. Kontrola WIB nie wykazała jednak uchybień i ostatecznie nie nakazano usunięcia siatek. Nigdy później dworzec nie otrzymał takiego nakazu.

Legalne czy nie?

Łamania prawa, które ma wynikać z działań reklamowych na budynku Dworca Centralnego w Warszawie nie dostrzega także Joanna Szlemińska z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Reklamy Wielkoformatowej, a jednocześnie wiceprezes Synergic Sp. z o.o. – spółki pośredniczącej w zakupach powierzchni pod wielki format, także na budynku dworca. To do IGRW zwracają się samorządy poszukujące konsultacji przy wdrażaniu polityki reklamowej na swoim terenie. Po wejściu w życie ustawy krajobrazowej do Izby zgłaszają się także gminy przygotowujące własne kodeksy reklamowe.

  • Rzeczywiście, temat świeżo wyremontowanego budynku całkowicie zasłoniętego przez reklamy może wzbudzać kontrowersje, ale powtarzany jak mantra argument łamania prawa jest w tym wypadku nieprawdziwy. Wiele środowisk nadal twierdzi, że umieszczenie reklamy wielkoformatowej na budynku dworca jest naruszeniem przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a co za tym idzie naruszeniem prawa w ogóle. Jednak zgodnie z decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z marca ubiegłego roku teren, na którym znajduje się dworzec jest tzw. terenem zamkniętym, wyłączonym spod władztwa planistycznego gminy. Oznacza to w tym wypadku, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obejmuje terenów dworca, z zabudowaniami włącznie. Właściwą instytucją do uzyskania zgody na powieszenie siatki jest tu wojewoda i taką zgodę PKP uzyskało w 2009 roku, kiedy dokonywano zgłoszenia remontu budynku przed Euro 2012. W związku z tym zarzut bezprawnego działania jest nieuzasadniony i wprowadza opinię publiczną w błąd, z największa szkodą dla PKP. Natomiast to, że w opinii niektórych osób lub środowisk, reklamy nie spełniały ich oczekiwań estetycznych nie może dyskwalifikować możliwości wynajmu powierzchni przez niezależny podmiot
    – mówi Joanna Szlemińska z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Reklamy Wielkoformatowej.

Im mniej, tym lepiej

Po 2011 roku kolejarze obiecywali znaczne ograniczenie miejsca przeznaczonego pod siatki, zapowiadając jednocześnie, że z elewacji całkowicie znikną naklejki reklamowe. Reklamę można więc oglądać jedynie na wąskim pasku pod dachem wzdłuż Al. Jerozolimskich, a od nowego roku także na ścianie od strony al. Jana Pawła II. PKP wielokrotnie podkreślało, że pieniądze z wynajmu ściany są przeznaczane na bieżące utrzymanie budynku i czystości dworca, a także poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżnych.

Krzysztof Oflakowski