Windows XP popularny. 16 proc. użytkowników korzysta z niezabezpieczonego systemu

Windows XP popularny. 16 proc. użytkowników korzysta z niezabezpieczonego systemu www.fotolia.pl

Ponad 16% użytkowników nadal korzysta z systemu Windows XP. Używanie niewspieranego przez producenta systemu operacyjnego może stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa.

W badaniu szacowano odsetek użytkowników systemu Windows XP wśród wszystkich użytkowników produktów firmy Kaspersky Lab. Na pierwszym miejscu znalazł się Wietnam, w którym 38,79% użytkowników nadal preferuje pracę na sprzęcie pod kontrolą Windowsa XP. Na kolejnych pozycjach uplasowały się Chiny (27,35%), Indie (26,88%) oraz Algieria, w której prawie jedna czwarta (24,25%) użytkowników pozostaje lojalna wobec tego systemu operacyjnego. Mniej więcej jeden na pięć komputerów nadal działa pod kontrolą systemu Windows XP we Włoszech (20,31%) oraz Hiszpanii (19,26%). Około 4,52%, nadal wykorzystuje system Windows XP w Stanach Zjednoczonych.                 

Niezatapialny XP, przyspieszający Windows 8.1

Chociaż oficjalne wsparcie Windowsa XP zostało zakończone przez Microsoft dopiero w kwietniu 2014 r., sprzedaż tego systemu operacyjnego zakończyła się już w 2010 roku. Nie wpłynęło to jednak znacząco na jego popularność.

Rok po zakończeniu sprzedaży 48,86% użytkowników nadal z niego korzystało. W czerwcu 2012 r., odsetek ten wynosił 35,64%, a w czerwcu 2013 r. – 25,42%. Popularność systemu Windows XP zmniejszała się o około 10 punktów procentowych każdego roku. Na spadek ten nie miały znacznego wpływu takie wydarzenia jak opublikowanie wersji Windows 8.1 w październiku 2013 r. czy zaprzestanie świadczenia rozszerzonego wsparcia dla systemu Windows XP. W listopadzie 2013 r. odsetek użytkowników systemu XP wynosił 21,42%; w czerwcu 2014 r. zmniejszył się do 16,37% - o 5,05 punktu procentowego.               

Z kolei Windows 8.1, jak dotąd najnowszy system operacyjny z rodziny Windows, posiadał w czerwcu 2014 r. udział rynkowy na poziomie 7,22%. Wynik ten jest o 1 procent wyższy w stosunku do poprzedniej wersji w porównywalnym okresie: od końca października 2012 r. do czerwca 2013 r. Windows 8 był instalowany na komputerach 6,22% użytkowników produktów Kaspersky Lab. Zwiększony odsetek użytkowników systemu Windows 8.1 może być częściowo związany z tym, że Windows 8 był pierwszym systemem operacyjnym Microsoftu, który obsługuje uaktualnienia do nowych wersji za pośrednictwem oficjalnego sklepu z aplikacjami dla systemu Windows. Ponadto, użytkownicy systemu Windows 8 mieli możliwość bezpłatnej aktualizacji swojego systemu do wersji Windows 8.1, co również odgrywało pewną rolę w tempie przechodzenia na nową wersję.

USA liderem aktualności

Jeśli przyjrzeć się poszczególnym państwom pod kątem liczby użytkowników, którzy uaktualnili swój system do najnowszej wersji, okaże się, że wśród liderów znajdują się Stany Zjednoczone (16,27%), Kanada (13,52%), Niemcy (11,17%), Wielka Brytania (10,79%) oraz Francja (10,31%). Daleko za nimi uplasowały się Włochy (8,1%), Rosja (5,14%) oraz Indie (2,91%). 

Kaspersky Lab Polska Sp. z o.o.