Dobrzy i "dzicy" windykatorzy. Czyli problemy branży

Dobrzy i sxc.hu

Zapytaliśmy firmy windykacyjne o to z jakimi problemami zmagają się na co dzień oraz jakie zmiany w rzeczywistości biznesowej mają największy wpływ na prowadzoną przez nie działalność.

Rynek windykacji zmienny jest

Rynek windykacji należności podlega zmianom, tak jak każda branża działająca na rynku. - Modyfikacjom podlegają więc np. procesy windykacyjne, sposoby komunikowania się z dłużnikami i klientami, raportowanie stanu wierzytelności, metody prowadzenia działań sądowych i egzekucyjnych – mówi Krzysztofa Matela, prezesa zarządu EGB Investments SA.

Są osoby, które w sposobie myślenia o windykacji zatrzymały się na początku lat 90, gdzie ta windykacja była wręcz "dzika". Windykatorom wydawało się, że mogą wszystko, a dłużnicy nie byli do końca świadomi swoich praw.

Zmiany te są wynikiem wprowadzania nowych rozwiązań i przepisów prawa, rosnącej świadomości dłużników, którzy coraz częściej wiedzą jak unikać odpowiedzialności. Nie bez znaczenia jest również konieczność właściwego zarządzania zespołem pracowników odpowiedzialnych za kontakt z wierzycielami. Dobrze prowadzony zespół stanowi mocny filar w działalności firmy windykacyjnej, źle – jest źródłem ciągłej rotacji kadr.

Dobrzy i źli windykatorzy

Zdaniem Anny Gąsiorowskiej z firmy Negocjator Anna Gąsiorowska: Na rynku nie brakuje firm windykacyjnych. Jak wszędzie, także w naszej branży są windykatorzy i "windykatorzy". Są osoby, które w sposobie myślenia o windykacji zatrzymały się na początku lat 90, gdzie ta windykacja była wręcz "dzika". Windykatorom wydawało się, że mogą wszystko, a dłużnicy nie byli do końca świadomi swoich praw. Owszem, dziś też nie brakuje tak działających firm windykacyjnych, które uważają, że najlepszym sposobem na odzyskanie długu jest zastraszenie dłużnika.
Etyczny wymiar działań firm windykacyjnych jest podstawą rozwoju i bezpieczeństwa tego obszaru. "Rynek finansowy stanowi wspólne dobro wszystkich jego uczestników..." – to ważne zdanie rozpoczyna treść Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, zwraca uwagę Paulina Kolasa , kierownik działu windykacji Obligo SA.

Rotacja windykatorów

Problem ze sposobem w jaki działają niektóre z firm to nie jedyna bolączka branży. W opinii Kancelarii Kaczmarek Wierzchowska-Bartz obsługującej m.in. spółki Przewozy Regionalne i Koleje Mazowieckie: Rotacja w firmach windykacyjnych to niestety zmora tej branży. Jednak w dużych firmach zdają sobie sprawę z tego że najlepsi pracownicy potrafią odzyskać wierzytelności od większej liczby dłużników.

Ten punkt widzenia potwierdza Joanna Zawadzka, dyrektor działu sprzedaży usług windykacyjnych, Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o. Jak przyczynę rotacji pracowników wskazuje występujący w tym zawodzie wysoki poziom stresu i wiążący się z nim syndrom szybkiego wypalenia zawodowego. Firma przeciwdziała mu zapewniając pracownikom stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę), szkolenia – zarówno te rozwijające umiejętności zawodowe, jak i miękkie, interpersonalne.

Ciekawą opinią dotyczącą przyczyn rotacji pracowników podzielił się z redakcją Artur Długosz z detektyw.hpu.pl - Wiele firm windykacyjnych zatrudnia stażystów, lub mało wykwalifikowany personel. Oczekując wyników, działy Call Center firm windykacyjnych prowadzą ciągłą rekrutację. Spowodowane jest to odpornością dłużników na negocjacje telefoniczne, korespondencyjne, taka forma działań windykacyjnych jest obecnie bardzo mało skuteczna – mówi Artur Długosz. Jesteśmy małą firmą windykacyjną, zatrudniamy specjalnie wyszkolony personel, jesteśmy skuteczni ponieważ działamy w terenie, spotykamy się z dłużnikiem, nasze negocjacje przynoszą wyniki ponieważ widzimy co posiada dłużnik, jakim majątkiem dysponuje – dodaje.

Zmiana prawa zmienia branżę windykacji należności

Jak wspomnieliśmy we wstępie wpływ na branżę windykacyjną mają również zmiany w przepisach prawa. Jak podkreśla Kancelaria Kaczmarek Wierzchowska-Bartz. W ostatnich latach dzięki wprowadzeniu Elektronicznego Postępowania Upominawczego znacznie wzrosła skuteczność windykacji czego skutkiem jest wzrost zainteresowania nowych podmiotów w nabywaniu dużych pakietów wierzytelności masowych celem ich windykacji. Dlatego największe firmy windykacyjne same skupują duże pakiety. Firmy windykujące dłużników masowych dochodzą do wniosku że sprzedaż wierzytelności jest ekonomicznie bardziej opłacalna z uwagi na koszty prowadzenia windykacji. Ceny pakietów osiągają nawet ok. 20 proc. wartości wierzytelności.
Wnioski te potwierdza opinia Krzysztofa Mateli, prezesa zarządu EGB Investments SA. Aby utrzymać wysoką konkurencyjność i budować silne przewagi rynkowe, firma windykacyjna musi więc na bieżąco doskonalić się i swoje procesy wewnętrzne, reagując na zmiany otoczenia (np. nowe uwarunkowania prawne, nowy rodzaj dłużnika, nowy rodzaj postępowań sądowych) i jego oczekiwań (np. wymagania inwestorów co do przejrzystości korporacyjnej) – komentuje. 

Przyjaźni windykatorzy

Firmy windykacyjne zmieniły znacznie podejście do dłużników. Zdecydowanie zdali sobie sprawę, że dłużnik to też klient. Windykacja przedsądowa opiera się w dużej mierze na zawarciu ugody z dłużnikiem i rozłożeniu spłaty na raty. - Głównym celem prowadzonej windykacji jest dotarcie do dłużnika i skłonienie do rozmowy o spłacie zadłużenia. Gdy już dojdzie do negocjacji, wtedy przekonanie go do uregulowania zobowiązań staje się o wiele łatwiejsze. Firma windykacyjna staje się mediatorem pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem – mówi Joanna Zawadzka, dyrektor działu sprzedaży usług windykacyjnych, Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o. 
Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi odpowiedziami, które otrzymaliśmy od firm windykacyjnych. Mamy nadzieję, że zebrane opinie pozwolą na poszerzenie wiedzy o tej branży i pomogą osobom potrzebującym tego typu usług na zrozumienie sposobu w jaki działają podmioty zajmujące się odzyskiwaniem należności.

  1.  Artur Długosz detektyw.hpu.pl: Dłużnicy są odporni na negocjacje
  2.  Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego Vindex s.c.: Firmy windykacyjne „idą na całość”
  3.  Kancelaria Kaczmarek Wierzchowska-Bartz: Firmy windykacyjne zmieniły podejście do dłużników
  4.  DURAJ RECK - kancelaria adwokacka: Dzień zwłoki w dochodzeniu swoich należności działa na niekorzyść
  5.  Paulina Kolasa, Kierownik Działu Windykacji Obligo SA: Rynek finansowy stanowi wspólne dobro wszystkich jego uczestników...
  6.  Joanna Zawadzka, Dyrektor Działu Sprzedaży Usług Windykacyjnych, Kaczmarski Inkasso sp. z o.o.
     Windykator nie straszy dłużnika i nie wywiera presji
  7.  Krzysztof Matela, Prezesa Zarządu EGB Investments SA: Wskaźnik rotacji jest tutaj podobny jak w każdej innej branży
  8.  Artur Bartkowiak agnegocjator.pl

Nowoczesna Firma S.A. Paweł Krusiński