Wirtualne rozmowy kwalifikacyjne

Wirtualne rozmowy kwalifikacyjne wikipedia

W dzisiejszych czasach struktury organizacyjno-zadaniowe międzynarodowych korporacji posiadają charakter złożony i wielopłaszczyznowy, w związku z czym często określane są strukturami macierzowymi.

Rekrutacja pracowników

Tak rozbudowany schemat organizacyjny oczywiście ma wpływ na procesy realizowane w przedsiębiorstwie, w tym również na płaszczyźnie rekrutacji pracowników. Nie trudno wyobrazić sobie sytuację, gdy najbliższy przełożony kandydata znajduje się w Wielkiej Brytanii, kolega z zespołu w Indiach, a HR Manager firmy w Stanach Zjednoczonych. Jak zatem przeprowadzić skutecznie i efektywnie proces rekrutacji kandydata, przy konieczności weryfikacji jego umiejętności i kompetencji przez tak odległych od siebie prowadzących rozmowy kwalifikacyjne? Podróż kandydata przez trzy kontynenty w celu uczestnictwa w spotkaniach byłaby niezwykle czasochłonna, kosztowna i męcząca, przez co zapewne niewielu kandydatów decydowałoby się brać udział w tak nieprzyjaznym procesie.

Podobne artykuły:

Naprzeciw tym problemom wychodzi nam technologia oraz nowoczesne sposoby komunikacji. Najprostszym i najczęściej stosowanym rozwiązaniem pozwalających na poznanie kandydata jest grupowa rozmowa telefoniczna. Współczesne systemy telekonferencyjne pozwalają obniżyć koszty rozmów międzynarodowych poprzez udostępnienie lokalnych numerów dla uczestników, jak również poprzez możliwość jednoczesnego połączenia kilku osób. W wielu przypadkach sam głos kandydata to często niewystarczający nośnik informacji do podjęcia decyzji o zatrudnieniu. O wiele więcej informacji dodatkowych osobom prowadzącym rekrutację dostarcza obserwacja zachowania kandydata w czasie rzeczywistym podczas odpowiedzi na pytania, a wzajemny kontakt wzrokowy pozwala nawiązać lepszą relację podczas przeprowadzanej rozmowy. Dlatego coraz częściej firmy wykorzystują do poprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych nowoczesne rozwiązania transmisji video; od najprostszych wideokonferencji przy zastosowaniu komunikatorów; Skype czy WebEx, aplikacji na urządzenia mobilne poprzez rozbudowane systemy TelePresence pozwalające połączyć ze sobą wielu uczestników przy zachowaniu streaming w jakości HD oraz jednoczesnej możliwość prezentacji dodatkowych treści np. prezentacji w PowerPoincie.

Jak to wygląda w praktyce

Telekonferencje
Usługi telekonferencyjne znajdują się w ofercie zarówno dostawców telekomunikacyjnych, jak również firm specjalizujących się w takich rozwiązaniach.Organizowanie spotkania w formie telekonferencji polega na wykorzystaniu indywidualnego kodu do otwierania konferencji dla ich organizatora. Pozostali uczestnicy telekonferencji dołączają do spotkania przez wdzwonienie się przy użyciu lokalnych numerów kierunkowych i wyborze indywidualnego numeru konferencji/kodu organizatora.

Rozmowy wideo przy wykorzystaniu komunikatorów oraz aplikacji na urządzenia mobilne
Organizuje się je przy wykorzystaniu ogólnodostępnych oraz dedykowanych komunikatorów lub aplikacji na urządzenia mobilne pozwalające na prowadzenie rozmów wideo. Identyfikacja uczestników następuje przez wyszukanie uczestnika po indywidualnym ID lub poprzez specjalnie przygotowane linki prowadzące do spotkania.

Rozmowy wideo przy użyciu rozbudowanych systemów wideokonferencyjnych
Rozmowy te charakteryzują się najlepszą jakością przesyłu, jednak ich organizacja wymaga wykorzystania specjalnych zasobów informatycznych firmy – specjalne zestawy/pokoje telekonferencyjne. Organizowanie tego typu spotkań może odbywać się np. poprzez system rezerwacji zintegrowany z wewnętrznym kalendarzem w Outlooku. Rozmowy te można organizować z urządzeniami będącymi w sieci wewnętrznej organizacji, jak również z urządzeniami zewnętrznymi poprzez wykorzystanie tzw. Mostu (bridge), w tym wideotelefonami czy komputerami osobistymi.

Wirtualne rozmowy kwalifikacyjne pozwalają nam połączyć odległych prowadzących i kandydatów w jednym miejscu, jednak przy organizacji takich spotkań należy zawsze pamiętać o różnicach czasowych występujących w lokalizacjach uczestników.

Warto spróbować

Wdrożenie wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych często wiąże się z pokonaniem bariery psychologicznej dla organizacji, która deprecjonuje tę formę kontaktu. Dlatego dla pokonania jej i zauważenia korzyści, jakie ze sobą niosą, warto rozpocząć od wykorzystania ich podczas początkowych etapów rekrutacyjnych.

Do głównych korzyści wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych należą:

  • Skrócenie czasu procesu weryfikacji kandydata.
  • Obniżenie kosztów związanych z procesem rekrutacji dla kandydata oraz przedsiębiorstwa.
  • Dostęp do globalnych zasobów ludzkich przedsiębiorstwa potrafiących zweryfikowaćkompetencje kandydata.
  • Ochrona środowiska naturalnego poprzez redukcję ilości podróży z wykorzystaniem środków transportu.

Globalizacja w dzisiejszych czasach to nie tylko dostęp do globalnych marek produktów, usług czy informacji. To również możliwość sięgania po najlepszych kandydatów w skali światowej. Efektywne procesy rekrutacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii wideokonferencji pozwalają konkurować o najlepszych pracowników rozproszonych w dowolnych geograficznych lokalizacjach.

Alexander Mann Solutions Tomasz Pawłowski