Wizja i cel przy budowaniu strategii

Wizja i cel przy budowaniu strategii premier.gov.pl

Strategiczna karta wyników (Balanced Score Card) dzięki swej logice oraz kompleksowości stanowi znakomite narzędzie do zrównoważonego zarządzania firmą.

Logika BSC oparta jest o cztery kroki, które można określić czterema kluczowymi pytaniami oraz przyporządkowanymi im perspektywami, w których poszukujemy na zadane pytania odpowiedzi:

  • Jaki chcesz mieć zysk? Na to pytanie odpowiedź zawarta jest w perspektywie finansowej
  • Jak będziesz pracował z Twoimi klientami, aby go osiągnąć? Na ten temat wypowie się perspektywa klienta
  • Jak będziesz optymalizował koszty swojej działalności, dbając jednocześnie o zadowolenie Twoich Klientów? Te kwestie rozstrzygnie perspektywa procesów wewnętrznych.
  • Jakich potrzebujesz ludzi i zasobów pozostałych, aby osiągnąć to co zamierzasz? Ten obszar pomaga ustalić perspektywa rozwoju.

Każda perspektywa wymaga sformułowania zestawu wskaźników, które pozwolą monitorować proces realizacji strategii. Jednakże formułując poszczególne perspektywy, tj. cele, działania i wskaźniki, uwzględniać musimy pozostałe obszary działania firmy. Dzięki temu w procesie formułowania strategii uzyskuje się równowagę pomiędzy poszczególnymi perspektywami oraz niezbędną dla jej realizacji współpracę wszystkich działów.

Wyzwania osób zajmujących się zarządzaniem

Dla osoby zajmującej się zarządzaniem na co dzień, najwięcej wyzwań niosą dwie z ogółu perspektyw. Są to: perspektywa klienta i perspektywa procesów wewnętrznych, czyli pieśń o tym jak klienta pozyskać, a jak już się pozyska, jak nie stracić, realizując zlecenie przy optymalnych nakładach czasu, pieniędzy i pozostałych zasobów.

W rozwiązaniu tego ciągłego dylematu z pomocą przychodzą rozliczne narzędzia zarówno marketingowe, jak i z obszaru zarządzania organizacją pracy.

W obszarze współpracy z klientem myślenie w kategoriach 5 sił konkurencyjnych Portera, które pozwala bardziej kompleksowo formułować ofertę oraz dostrzegać jej różne aspekty. Natomiast uwzględnienie narzędzi Blue Ocean Strategy pozwala odnaleźć niszę, w której skorzystać można z dobrodziejstwa prawa pierwszego.

Przy formułowaniu perspektywy procesów wewnętrznych warto jest sięgać do narzędzi poprawy produktywności od 5/6 S poczynając, na narzędziach eliminacji ograniczeń (TOC) kończąc. Narzędzie te pozwalają nie tylko uporządkować firmę wewnętrznie, ale również sprawniej wykorzystywać ukryte możliwości, budując jednocześnie współodpowiedzialność, a co za tym idzie zaangażowanie i motywację.

Często wydaje się nam, że budując strategię firmy nic specjalnie odkrywczego nie wymyślimy. Tymczasem najlepsze strategie, te najbardziej porywające i skuteczne, wyrosły z pasji i kreacji płynącej z blue ocean oraz harmonii i ładu, których bazą są ustrukturyzowane narzędzia z obszaru poprawy produktywności. Dlatego nie jest łatwo zbudować strategię, lecz warto poświęcić troszkę czasu, aby znaleźć wizję i cel oraz wytyczyć do nich drogę.

HEURESIS Certyfikowani Trenerzy i Konsultanci Zarządzania Sp. z o.o. Barbara Matyaszek-Szarek