Wśród internautów zaczynają dominować multi-screenersi

Wśród internautów zaczynają dominować multi-screenersi Female photographer - Fotolia

Wyniki badania Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska ukazują ogromny potencjał tkwiący we współpracy telewizji i internetu. Już 83% polskich internautów w wieku 15+ to multi-screeners.

Wśród nich prawie wszyscy współ-konsumują TV i internet. Intensywność tej konsumpcji dynamicznie wzrasta, głównie dzięki nowoczesnym urządzeniom z dostępem do sieci.

W maju 2014 r. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, realizując założone cele statutowe, wśród których jedno z głównych miejsc zajmuje edukacja, zrealizował już po raz drugi projekt badawczy pod nazwą „TV+WWW = razem lepiej”. W trakcie spotkań Grup Roboczych organizacji, jednym z wiodących tematów była już od dawna synergia Internetu z mediami tradycyjnymi. Pierwotną inspiracją badania było opracowanie ‘TV & Online: Better Together’ przygotowane w 2008 roku przez IAB UK oraz thinkbox.tv. IAB Polska zaadaptował model badawczy po raz pierwszy już w roku 2011. Dynamiczny rozwój rynku online i TV spowodował, że po kolejnych 3 latach zdecydowano się powtórzyć badanie.

Badanie pokazało, jak bardzo zmienił się nowoczesny konsument treści i jak można skutecznie do niego trafić. Wynikło z niego między innymi, że 83% internautów to tzw. multi-screeners – czyli osoby, które korzystają z kilku ekranów jednocześnie. Zdecydowana większość z nich (79% wszystkich internautów) to osoby, które współ-konsumują telewizję i internet.

Analiza porównawcza TV i WWW wskazuje na uzupełniający charakter wykorzystania tych nośników. TV jest konsumowana bardziej pasywnie, w celach rozrywkowych, podczas gdy WWW aktywnie, bardziej w celach informacyjnych. Jedynie nieznaczny odsetek internautów podczas współ-konsumpcji koncentruje się wyłącznie na jednym nośniku. Telewizja jest medium tła podczas aktywności online albo staje się inspiracją do aktywności w sieci.

Komplementarny charakter współ-konsumpcji internetu i telewizji potwierdzają także dane dotyczące intensywności kontaktów z mediami. Wykorzystanie zasobów sieci wzrasta, a TV jest wśród internautów wciąż powszechna i oglądana regularnie, podczas gdy popularność pozostałych klasycznych mediów mocno spada. Obserwując trendy rynkowe – w szczególności rosnącą liczbę użytkowników smartfonów I tabletów – należy spodziewać się dalszej dynamicznej ekspansji zachowań wielo-platformowych. 

IAB Polska