Wypalenie zawodowe może dotyczyć każdego

Wypalenie zawodowe może dotyczyć każdego www.sxc.hu

Contact Center ma wszystkie cechy wypalającej pracy. Ludzie dotknięci wypaleniem są coraz młodsi. Mimo złych stereotypów istnieją call center, które nie wypalają – rozmowa z Katarzyną Skoczek, prezes SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

Konrad Budek: Czym się objawia wypalenie zawodowe? Czy łatwo je odróżnić od zwykłego zmęczenia?

Katarzyna Skoczek: Wypalenie zawodowe jest syndromem który może dać o sobie znać na wiele sposobów, zawsze będzie to indywidualne. Z drugiej strony opisany jest zestaw objawów, których zaistnienie pozwala to wypalenie zdiagnozować. 

Warunkiem zaistnienia wypalenia jest przedłużający się stres, długotrwała praca w obciążających, niedogodnych warunkach. Zmęczenie jako objaw wypalenia ma charakter chroniczny. Każdy kolejny urlop wystarcza na krócej, mniej daje sił i energii. To już stan alarmowy.

Oprócz zmęczenia, występować mogą objawy somatyczne, takie jak obniżona odporność, problemy z ciśnieniem, bezsenność, bóle głowy. Warto jednak zwrócić uwagę, że można się czuć wyczerpanym przy prawidłowych wynikach badań lekarskich.

Podobne artykuły:

Pojawia się niechęć do pracy, brak radości z wykonywania zadań, które kiedyś radość dawały; poczucie bezsilności i osamotnienia, a w skrajnym stadium depresja. Gdy pracownik stał się cyniczny, odkłada wykonanie zadań na później, jest niechętny zmianom, niechętny ludziom a nawet konfliktowy; przejawia obojętność wobec wyników własnej pracy, nie wykonuje jej na poziomie oczekiwanym choć posiada odpowiednie kompetencje, staje się wycofany – takie zachowania powinny zwrócić uwagę kierownictwa.

Czy istnieją branże i stanowiska szczególnie sprzyjające wypaleniu?

Zwykło się mówić, że wypalenie dotyka przede wszystkim tzw  ”helping professions”, czyli zawody związane z pomocą ludziom, pracą z ludźmi, stykające się z ludzkimi problemami – zatem lekarzy, pielęgniarki, nauczycieli, psychologów. Powszechny jest także cytat Jeffa Schmidta „Nie możesz się wypalić jeśli nigdy nie płonąłeś” – mówiący o tym, że wypalenie dotyka jednostki w których „płonie ogień zaangażowania”, które chcą jeszcze bardziej i więcej. Życie pokazuje, że nie ma reguły.

Wypalenie może dotknąć każdego. Ma na to wpływ wiele czynników. Z jednej strony indywidualna struktura osobowości, a z drugiej nasze otoczenie, czyli organizacja w której dane nam jest pracować. Pokazały to badania przeprowadzone przez Prof. Christinę Maslach, pracującą na Uniwersytecie Kalifornijskim i od wielu lat zajmującą się problematyką wypalenia. Na podstawie badań zostało wskazanych sześć grup czynników stanowiących źródła tego stanu: nadmierne obciążenie pracą, brak poczucia kontroli, niewystarczające wynagrodzenie wobec nakładu pracy, pogorszenie współpracy i rozpad relacji międzyludzkich, brak sprawiedliwości, oraz – bardzo istotny i silnie na wypalenie wpływający – konflikt na poziomie wartości.

Nowoczesna Firma S.A. Konrad Budek