WYSOCE INTELIGENTNY SYSTEM ROZPOZNAWANIA UŻYTKOWNIKÓW

WYSOCE INTELIGENTNY SYSTEM ROZPOZNAWANIA UŻYTKOWNIKÓW Image courtesy of by KROMKRATHOG/FreeDigitalPhotos.net

Wysoki stopień rozpoznania użytkownika stanowi obecnie jedną z najważniejszych potrzeb marketingowców sektora B2B, gdyż ma bezpośrednie przełożenie na wzrost sprzedaży, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów pozyskania transakcji.

W ostatnich latach firmy zauważyły wysoki potencjał integracji procesów sprzedażowych z procesami promocyjnymi, co przyczyniło się do powstania tzw. Automatyzacji Marketingu, który jest relatywnie nową klasą narzędzi informatycznych. Najważniejszą funkcją jest generowanie leadów sprzedażowych, czyli osób lub firm gotowych do podjęcia decyzji zakupowej.

Stąd też powstał pomysł projektu opracowany przez Nowoczesną Firmę S.A. w ramach zaplanowanych zaawansowanych prac B+R zgodnych z zakresem określonym w Podr. OECD „Frascati” INTELIGENTNEGO SYSTEMU ROZPOZNAWANIA PROFILU UŻYTKOWNIKÓW B2B O WYSOKIM STOPNIU EFEKTYWNOŚCI (20%) WRAZ Z SYSTEMEM REGUŁ PERSONALIZOWANEJ KOMUNIKACJI Z WYKORZYSTANIEM REAL TIME BIDDING.

 

ZAKRES PROJEKTU

W projekcie skupiliśmy się między innymi na trzech filarach.


Rozpoznawanie użytkowników Internetu

Badania przemysłowe algorytmów rozpoznawania użytkowników Internetu oraz predykcji na podstawie centralnej bazy użytkowników B2B i rozproszonej bazy profili B2B

 

Przekazywanie danych

Badania przemysłowe nad technologią serwowania profilu oznakowanego użytkownika dla systemów DSP.


Rozpoznawanie użytkowników

Opracowanie prototypu silnika rozpoznawania profilu użytkowników B2B.

 Wdrożenie efektów projektu, we wł. działalności gosp. Spółki, umożliwi rozpoczęcie świadczenia na ich bazie innowacyjnych w skali międzynarodowej (innowacja produktowa) usług generowania kwalifikowanych leadów biznesowych na bazie wypracowanych, autorskich technologii rozpoznawania użytkownika poprzez system e-mailingowy, wykorzystanie śledzenia adresów IP , rejestrację parametrów technicznych urządzeń i ustawień urządzeń użytkownika wraz z integracją baz B2B z profesjonalnymi sieciami biznesowymi i społecznościowymi oraz bazami rządowymi celem uzupełniania danych biznesowych o użytkownikach, co umożliwi generowanie przez system niezwykle szczegółowej metryczki użytkownika.

Opracowany inteligentny system, uzupełniający poprzez systemy predykcyjne, brakujące dane, bazując na scalonych i rozwiniętych technologiach spowoduje wzrost stopnia rozpoznawania użytkownika do nawet 20% (wobec od 6,60% do 8,20% wg najlepszych obecnych rozwiązań) a rozpoznawalności firmy użytkownika stron B2B z 0,5% (wg ob. rozwiązań) do 5% co całkowicie zrewolucjonizuje usługi świadczone z wykorzystaniem narzędzi klas Automatyzacji Marketingu.

 Zainteresowany? Wejdź na stronę www.dmp.nf.pl i dowiedź się więcej