Wyznaczanie celów i pokonywanie barier w zarządzaniu wiedzą

Wyznaczanie celów i pokonywanie  barier w zarządzaniu wiedzą alphaspirit - Fotolia

Zarządzanie wiedzą jest niezwykle ważne dla każdej organizacji, ponieważ wzmacnia jej konkurencyjność i wydajność. Dobrze wypracowana koncepcja może pomóc w osiągnięciu celów danej firmy.

Jednak podstawą do stworzenia strategii zarządzania wiedzą w firmie jest właśnie wyznaczenie tych celów. To one wskażą kierunek, w którym organizacja ma podążać.

Określenie celów zarządzania wiedzą

Cel jest podstawą budowy jakiejkolwiek strategii działania. To do tego punktu pozostałe elementy strategii maja firmę doprowadzić. Przy określeniu celu warto pamiętać o narzędziu - SMART. Koncepcja ta pomaga w prawidłowym wyznaczaniu celów, co z kolei zwiększa szansę na ich osiągnięcie. Jest skuteczna, ponieważ wymaga bardzo dokładnej analizy tego, co firma chce osiągnąć, przez określenie 5 podstawowych cech, które powinien spełnić realny i dobrze dobrany cel.

Zatem:

S – specific – cel musi być jasno sformułowany, konkretny, taki, który łatwo zrozumieć

M – measurable – cel musi być mierzalny, czyli musi być możliwość sprawdzenia za pomocą obiektywnych wskaźników, czy i w jakim stopniu udało się go osiągnąć

A – achievable – cel musi być osiągalny, czyli nie może być zbyt trudny do zrealizowania

R – realistic – cel musi być realistyczny, czyli posiadane zasoby muszą wystarczyć na jego realizację, ale musi być wyraźnym krokiem „na przód” w działaniach firmy

T - Time-bound – cel musi być określony w czasie, oznacza to, że nie można jego realizacji odkładać w nieskończoność

Istnieje również rozszerzona wersja tego modelu – SMARTER. Te dwie dodatkowe litery akronimu oznaczają:

E – exciting – cel powinien być ekscytujący, czyli nie powinien być obojętny, zarówno dla tworzących go, jak i dla odbiorców

R – recorded – cel powinien być zapisany, pomaga to w jego realizacji, bo z zapisanych celów trudniej się wycofać

Po określeniu celu, do którego firma i jej pracownicy mają dążyć określa się drogi dotarcia oraz narzędzia, które to ułatwią.

Bariery przy wdrażaniu strategii zarządzania wiedzą

Kolejnym bardzo ważnym etapem jest wdrożenie strategii. Jest to nie tylko sprawdzian dla samej strategii, ale również dla wewnętrznej spójności i komunikacji w firmie, ponieważ to na tym etapie mogą pojawić się bariery, głównie ludzkie związane z oporem przed nowością.

Jak temu zaradzić?

Przede wszystkim pracodawcy muszą mieć świadomość, że projekty zarządzania wiedzą bez czynnego udziału pracowników skazane są na porażkę. A zaangażować pracowników można jedynie poprzez właściwą motywację.

Istnieją dwa rodzaje motywacji: zewnętrzna i wewnętrzna. W przypadku tej pierwszej, źródło motywacji przychodzi z zewnątrz. Może to być premia dla pracownika, który dzieli się swoim know-how. Drugi typ motywacji wskazuje wewnętrzne jej źródło. Oznacza to, że pracownik czuje się doceniony i zmotywowany, jeśli to właśnie on może podzielić się swoimi wiadomościami z kolegami.

Podobne artykuły:

Pracodawca powinien znać motywację pracowników, których chciałby poprosić o podzielenie się wiedzą ze współpracownikami oraz tych, którzy wiedzę mają zdobywać w osiąganiu jak najlepszych efektów i przekładaniu ich na codzienne obowiązki służbowe. Tylko w ten sposób firma będzie w stanie osiągnąć cele, wyznaczone pry budowaniu strategii zarządzania wiedzą.

Zaproszenie na konferencję Knowledge 2.0

Nowoczesna Firma zaprasza na konferencję Knowledge 2.0, kończącą projekt „Zarządzanie wiedzą 2.0 dla firm”. Pokażemy jak wdrożyć rozwiązania Web 2.0 w zarządzaniu wiedzą w firmie, w jaki sposób usprawnić przepływ informacji oraz jak zyskać większą efektywność pracowników. Konferencja odbędzie się 22 września 2015 r. w Warszawie. Zarejestruj się bezpłatnie na: knowledge20.eu

Digital Knowledge Village Justyna Dobaj