Wzrok, słuch, powonienie, czucie - jaki zmysł dominuje u Ciebie?

Wzrok, słuch, powonienie, czucie - jaki zmysł dominuje u Ciebie? Boris Peterka (stock.xchang)

System reprezentacyjny, na którym koncentrujemy się w największym stopniu, nazywa się dominującym systemem reprezentacyjnym. Innymi słowy zmysł, który jest dominujący, to właśnie dominujący system reprezentacyjny.

Wyobraź sobie, że jest letni słoneczny dzień. Jesteś nad morzem. Patrzysz na błękitny horyzont, informacje docierają do ciebie poprzez zmysł wzroku, słyszysz szum fal oraz śmiechy dzieci, bawiących się piłką — tu działa zmysł słuchu, czujesz zapach morza i jodu — to zmysł powonienia, czujesz nacisk swoich rąk na piasek, kiedy się na nich podpierasz — tu działa zmysł czucia.

Informacje, poprzez wymienione zmysły, czyli systemy reprezentacyjne, docierają do Twojego mózgu. Przechodzą przez swoisty filtr uproszczeń, generalizacji, zniekształceń i pominięć. I tylko niektóre z nich — jakieś 1,25 % — dochodzą do Twojego mózgu w sposób świadomy. Pozostała ilość odbierana jest przez nieświadomą część Twojego umysłu.

Na podstawie informacji, które przedostają się poprzez Twój własny filtr percepcyjny, tworzysz w swoim umyśle neurologiczny obraz rzeczywistości. Ponieważ nasze filtry są różne — różnie postrzegamy rzeczywistość i różnie ją opisujemy. Nie ulega wątpliwości, iż używamy zazwyczaj wszystkich naszych zmysłów, wszystkich systemów reprezentacji, ale na jednych koncentrujemy się bardziej, na innych zaś mniej.

System reprezentacyjny, na którym koncentrujemy się w największym stopniu, nazywa się dominującym systemem reprezentacyjnym. Innymi słowy zmysł, który jest dominujący, to właśnie dominujący system reprezentacyjny. Ja jestem wzrokowcem, więc moim dominującym systemem reprezentacyjnym jest system wzrokowy.

Wzrok, słuch, powonienie czucie

Dominujący system reprezentacyjny — a taki występuje u każdego z nas — wpływa na słowa, jakimi się posługujemy.

Jeśli poproszę Cię o przypomnienie sobie ostatnich Twoich wakacji, to będziesz opisywał mi je mówiąc o wspaniałych widokach, barwnych krajobrazach, ogromnych piaszczystych plażach lub zielonych łąkach, czyli będziesz używał słów, opisów charakterystycznych dla zmysłu wzroku. Możesz też zamiast tego mówić o kojącej ciszy, śpiewie ptaków, szumiących falach, czyli prezentować swoje myśli, używając słów charakterystycznych dla zmysłu słuchu. Jeśli przeważająca cześć Twojej wypowiedzi będzie posiadała właśnie taki "słuchowy" charakter, wówczas może to znaczyć, iż Twoim dominującym systemem reprezentacji, czyli dominującym zmysłem jest zmysł słuchu. Możesz też opisywać swoje ostatnie wakacje mówiąc o miękkim piasku, zimnej wodzie, wygodnym hotelu, wspaniałym samopoczuciu podczas wypoczynku — a to może oznaczać, że Twoim dominującym systemem reprezentacyjnym, dominującym zmysłem jest zmysł czucia, czyli system kinestetyczny.

Poza przykładami opisującymi zmysł wzroku, słuchu oraz czucia, winniśmy się jeszcze odnieść do istniejących zmysłów powonienia, czyli węchu, oraz smaku. Jednak zajmiemy się tutaj tylko tymi trzema najważniejszymi w kulturze zachodu systemami reprezentacyjnymi (czyli zmysłem wzroku, słuchu oraz czucia). Zmysł smaku oraz węchu nie będą dla nas tak ważne, poza tym Instytut Perswazji włącza je w obszar systemu kinestetycznego.

  • A teraz najważniejsza informacja! Wiedza o tym, czy Twój rozmówca jest wzrokowcem słuchowcem czy kinestetykiem jest ogromnie przydatna w procesie perswazji. Jeśli zdiagnozujesz jego dominujący system reprezentacyjny i dostosujesz swoje sugestie, prośby, polecenia właśnie do jego systemu — wówczas Twoja skuteczność perswazyjna będzie o wiele, wiele większa.

Instytut Perswazji Paweł Sowa