Z której części Polski najwięcej migrowaliśmy za pracą?

Z której części Polski najwięcej migrowaliśmy za pracą? www.sxc.hu

Poakcesyjne migracje zarobkowe są bardzo zróżnicowane regionalnie.

Ostatni spis powszechny pokazuje, że odpływ ludności w wyniku migracji za granicę nie dotyczy wszystkich regionów w takim samym stopniu. Z ostatniego badania CBOS wynika, że także w zakresie doświadczeń migracyjnych mieszkańcy poszczególnych obszarów znacząco się od siebie różnią.

Migracje CBOS.

Co czwarty mieszkaniec wschodniej Polski pracował za granicą po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej, podczas gdy z centralnej Polski tylko co siedemnasty.

Podobne artykuły:

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w dniach 7–14 listopada 2013 roku.

cbos.pl
 

CBOS (Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej)