Za nami kolejne seminarium nt. zarządzania kompetencjami

Za nami kolejne seminarium nt. zarządzania kompetencjami nf.pl

Za nami kolejne seminarium z cyklu „Od kompetencji pracowników do efektywności przedsiębiorstwa”. Ostatnie spotkanie, zgromadziło 12 lutego 2015 r. w zielonogórskim hotelu Ruben, ponad 40 uczestników.

Konferencja odbyła się na zlecenie PARP w ramach projektu systemowego Zarządzanie kompetencjami w MSP. Dla biorących udział w wydarzeniu dyrektorów, menedżerów i specjalistów personalnych, była to dobra okazja do ciekawych rozmów i poszerzania swoich horyzontów. Podczas seminarium sesje eksperckie były przeplatane z sesjami case study. Uczestnicy wzięli także udział w panelu dyskusyjnym.

Koncentracja na lukach czy na talentach?

Podczas pierwszej sesji eksperckiej Monika Szymonek-Stec, właściciel Szymonek-Stec ACADEMY zaprezentowała dwie koncepcje w podejściu do rozwijania kompetencji: koncentrację na lukach i na talentach.

Żadna z koncepcji nie jest lepsza lub gorsza, niewłaściwe jest stosowanie tylko i wyłącznie jednej w organizacji oraz niewłaściwe jest stosowanie w nieodpowiednich sytuacjach – powiedziała Szymonek-Stec.

Seminarium Zielona Góra nf.pl

Celem prelegentki było pokazanie w jakich sytuacjach i kiedy warto stosować jedno i drugie podejście w praktyce. Osoby biorące udział w tej części seminarium mogły dowiedzieć się także w jaki sposób diagnozować luki kompetencyjne, jak pracować z lukami czy jak pracować z talentami.

Budowanie marki pracodawcy

Na obecnym etapie rozwoju praktyk EB w Polsce wiele firm stara się kopiować różnorodne działania rozpoznawane pod szyldem EB – co niestety często nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Skuteczny EB wymaga dogłębnego zrozumienia równania Growingu™, tzn. równania rozwoju organizacji oraz wynikających z niego kluczowych kompetencji wzrostowych. Dopiero w tym kontekście i na tej platformie możliwe jest przygotowanie skutecznej kompozycji działań, które w bardzo krótkim czasie prowadzą do wielkich rezultatów – tłumaczył Tomasz Byzia, prezes zarządu BlitzProject Group w trakcie drugiej sesji eksperckiej.

Wystąpienie wprowadziło przedsiębiorców w świat tworzenia marki pracodawcy zarówno w formie teoretycznej, jak i praktycznej za pomocą przykładów zaczerpniętych z życia. Ekspert prowadzący spotkanie próbował przybliżyć uczestnikom kogo i dlaczego cenią pracownicy, jakie korzyści może odnieść firma na rynku pracy dzięki pozytywnemu wizerunkowi oraz jak wykorzystać inicjatywy regionalne i ponadregionalne dla budowania marki firmy jako pracodawcy.

Sesje case study

Podczas seminarium odbyły się także dwie sesje case study. Pierwsza z nich dotyczyła tworzenia przyjaznego miejsca pracy w ramach elementu strategii CSR. Prelegenci Dorota Mundry, kierownik Działu Komunikacji i PR oraz Beata Burdzy, zastępca kierownika Działu Kadr i Szkoleń z zielonogórskiego oddziału PGNiG SA przedstawili to zagadnienie na przykładzie praktyk stosowanych w ich firmie. Podczas wystąpienia uczestnicy dowiedzieli się jak wygląda Model Kompetencji Zawodowych w spółce oraz jak pozyskuje się ona właściwych pracowników.

Seminarium Zielona Góra nf.pl

Druga sesja case study, zatytułowana „Zarządzanie talentami na podstawie badań Instytutu Gallupa”, została poprowadzona była przez Małgorzatę Bieniaszewską, właścicielkę MB-PNEUMATYKA Sp. z o.o. i Katarzynę Włoskiewicz z HR Projekt. Dzięki temu spotkaniu uczestnicy poznali niestandardowe sposoby rekrutowania pracowników zgodne z ideą Instytutu Gallupa, a także metody pozyskiwania i utrzymywania zaangażowania pracowników.

Panel dyskusyjny

Ostatnim merytorycznym elementem był panel dyskusyjny pod hasłem „Rozwój kompetencji pracowników: potrzeby vs. realne możliwości”. Wzięli w nim udział wszyscy wymienieni wyżej specjaliści, a także ekspert ds. networkingu Grzegorz Piasny z Agencji Wizerunku i Rozwoju CAMBIAR.

Dyskusja będąca jednocześnie podsumowaniem seminarium, została podzielona na dwie części. Podczas pierwszej, przedstawiona została specyfika rynku lokalnego, w którym odbyło się seminarium pod kątem popytu i podaży określonych kompetencji pracowniczych. Zaprezentowano także wnioski z dostępnych badań, przygotowane przez eksperta z rynku lokalnego Katarzynę Włoskiewicz.

Seminarium Zielona Góra nf.pl

Druga część była to rozmowa uczestników i panelistów na temat praktycznych kwestii wdrażania zarządzania przez kompetencje i tworzenia marki pracodawcy, z uwzględnieniem możliwości uzyskania korzyści oraz ewentualnych trudności przy jego wdrażaniu.

Nowe znajomości

Podczas seminarium wykorzystywane były elementy networkingu służące integracji i nawiązywaniu kontaktów między uczestnikami, dzięki czemu była to świetna okazja do nawiązywania nowych kontaktów oraz wymiany doświadczeń.

Nowoczesna Firma S.A. Grażyna Stefańska