Zadania Administartora Bezpieczeństwa Informacji

Zadania Administartora Bezpieczeństwa Informacji Image courtesy of by pakorn/FreeDigitalPhotos.net

ABI czyli Administrator Bezpieczeństwa Informacji – za pojęciem tym kryje się wiele zadań i obowiązków wynikających z pełnienia powyższej funkcji.

Zgodnie z zapisami dokumentu : Ustawa O Ochronie Danych Osobowych, a dokładniej z Art. 36 ust.3 „Administrator danych wyznacza Administratoar Bezpieczeństwa Informacji nadzorującego przestrzeganie zasady ochrony” – te zdawkowe informacje mogą nasuwać wiele wątpliwości, które postaramy się wyjaśnić w tym artykule. Co tak naprawdę należy do obowiązków ABI?

Wśród licznych zadań Administrator Bezpieczeństwa Informacji znajdują się w szczególności:

  1. Nadzór nad odpowiednim wykorzystaniem dokumentów wewnętrznych organizacji oraz ich aktualizacja
  2. Kontrola pracowników, z uwzględnieniem działu informatycznego organizacji oraz służb zajmujących się przechowywaniem i archiwizacją danych, w zakresie wykonywanych obowiązków
  3. Dokonywanie bieżącej ewidencji osób zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych w firmie
  4. Uczestnictwo w czynności kontrolnych dokonywanych przez posiadające uprawnienia w zakresie ochrony danych organy państwowe
  5. Kontrola urządzeń i zastosowanego w nich oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora Danych pod względem zgodności z zapisami u.o.o.d.o.
  6. Działania mające na celu identyfikację i eliminację naruszeń ochrony danych osobowych, dążenie do przywrócenia stanu prawidłowego oraz przedsięwzięcia udoskonalające dotychczasowy system ochrony danych osobowych
  7. Wykonywanie innych niż wymienione wcześniej czynności zgodnie z zapisami Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. 

Należy również zwrócić uwagę, że właściwe wypełnianie wszystkich tych obowiązków wymaga ścisłej współpracy pracowników organizacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Podobne artykuły:

Anna Bednarek Centrum Zarządzania Jakoœcią Infox Sp. z o.o.