Zadbaj o dobre relacje, czyli jak wprowadzać nowych pracowników?

Zadbaj o dobre relacje, czyli jak wprowadzać nowych pracowników? materiały PR

Na to pytanie powinni zwrócić uwagę managerowie, jeśli chcą osiągnąć sukces, we współpracy z nowym zespołem. Ignorując odpowiedź na to pytanie, zaniedbujemy budowanie pozytywnych relacji pomiędzy pracownikami.

Tym samym może wywołać skrajne emocje, nad którymi ciężko zapanować. Pracodawcy powinni zwrócić uwagę na szczegóły, występujące w procesie selekcji kandydatów, które mogą się przyczynić do sukcesów lub problemów, jakie mogą wyniknąć w przyszłości. Warto pamiętać, że budowanie skutecznego zespołu nie kończy się na samym zatrudnianiu. Ważny jest sposób w jaki w pierwszych dniach pracy zadbamy o nowych pracowników i wdrożymy ich w system działania organizacji oraz zadania, które będą częścią ich obowiązków.

Dlaczego proces rekrutacji jest tak ważny?

Zaawansowane techniki rekrutacji dają nam szansę na zatrudnienie nie tylko wykwalifikowanych pracowników, ale również takich, którzy identyfikują się z misją firmy. Jest to szansa z której nie każda firma korzysta, jednak ma duże znaczenie w przyszłości nowozatrudnionej osoby. Identyfikowanie pracownika z głównym celem firmy, daje kandydatom możliwość wzbudzenia wewnętrznej motywacji, zdobycia zaufania, a tym samym, większego zaangażowania w wykonywanie codziennych obowiązków.  

Dostosowanie sylwetki kandydata do pełnionego stanowiska

W XXI wieku, rekruterzy doskonale wiedzą, że najbardziej efektywnymi pracownikami są kandydaci, którzy zostali precyzyjnie dopasowani do oferowanego stanowiska pracy, jakie będą pełnić na stanowisku. Ich wiedza, umiejętności i postawa przyczyniają się do podniesienia standardów działań firmy, jak również odnoszenia sukcesów osobistych. Dobrze dopasowany pracownik wypełnia swoje zadania w sposób profesjonalny i skuteczny, dlatego warto wybierać osoby, które są zainteresowane daną dziedziną, a nawet uważają ją za osobiste hobby.

Pierwsze dni w pracy – na co powinien zwrócić uwagę pracodawca?

Przede wszystkim zadbaj o poczucie bezpieczeństwa nowozatrudnionej osoby. Jest to ważna dla firmy jak i pracownika zmiana, która wymaga sporej uwagi ze strony managera. Dla wielu nowozatrudnionych pracowników jest to również czas na doszkalanie, zapoznawanie się z wytyczonymi zadaniami oraz rzecz jasna integracja z resztą zespołu. I takiej sytuacji warto poświęcić mu więcej uwagi, dać możliwość wyrażania swojego zdania, uzyskania informacji zwrotnej oraz przede wszystkim możliwości zadawania pytań – w ten sposób unikniemy potencjalnych błędów w przyszłej komunikacji z pracownikiem.

Zdefiniuj swoje oczekiwania i przedstaw pracownikom

Jedną z ważniejszych zasad w wprowadzaniu pracownika w nowe środowisko organizacji jest przekazywanie dokładnych informacji, odnośnie zasad jawnych i nieformalnych firmy. Warto sformułować opis stanowiska pracy, w którym kandydat znajdzie wszelkie szczegóły, które będą eliminować wątpliwości i niewypowiedziane pytania. Jest to kluczowy element działalności firmy, który wpływa na późniejszą współpracę. Błędnie sformułowane lub nieprecyzyjne oczekiwania, mogą doprowadzić do nieporozumień, stresów, strat finansowych, na jakie może być narażony pracownik oraz firma. Dodatkowo, jest to istotny sposób na eliminowanie konfliktów, które pojawiają się wskutek frustracji i niezadowolenia w niedoinformowanym zespole. Pamiętaj: by poczuć się bezpiecznie na danym stanowisku, pracownik powinien znać zasady, jakimi kieruje się organizacja.

Podobne artykuły:

Konsekwencja podstawą skutecznej współpracy

Konsekwencja powinna dotyczyć każdego z członków zespołu. Wywiązywanie się z danych obietnic, sprawiedliwy sposób traktowania i wynagrodzenie zgodne z wkładem pracy, są wyznacznikiem długotrwałej współpracy z pracownikami. Powinny być elementem kontraktu, zawieranego na początku pracy z każdym pracownikiem.

Słuchanie opinii i obserwacja postępów pracy

Wnioski, jakie pracodawca może wyciągać z wykonywania obowiązków nowozatrudnionej osoby wymagają również wspólnego dialogu oraz analizy zmian, jakie zachodzą w jego pracy. Badanie zadowolenia z pracy, wsłuchiwanie się w problemy oraz dotychczasowe osiągnięcia, jakie udało się mu realizować oraz pytanie o ocenę wykonywanych obowiązków – te wszystkie szczegóły powinny się znaleźć w sferze udzielania wsparcia oraz planowania następnych działań firmy.

Doceniaj dobrze wykonywaną pracę

Jeśli istnieje na to szansa i widzisz postęp w działaniu pracownika, staraj się motywować go w każdej możliwej okazji, jednocześnie podnosząc poprzeczkę wykonywanych zadań. Manager powinien również pamiętać o informacji zwrotnej, która znacznie podnosi poziom profesjonalny zespołu. Utwierdź się w tym, że Twój pracownik wie, czego od niego oczekujesz i w jakim kierunku powinien podążać, rozwijając swą ścieżkę rozwoju w firmie.

Atmosfera pracy pozwala na więcej

Dobra atmosfera w miejscu pracy, sprzyja zaangażowaniu pracowników. Warto zwrócić na to uwagę, w momencie zatrudniania osób na nowe stanowiska. Budowanie sprzyjających warunków pracy powinno być angażowane nie tylko ze strony pracodawcy, ale również członków zespołu. Na to wszystko składa się: skuteczna komunikacja, sprawiedliwe traktowanie, akceptacja i odnoszenie się do popełnionych błędów oraz działania integracyjne, mające na celu zacieśnienie więzi wśród pracowników i zintegrowanie ich z misją przewodnią firmy. Dzięki dobrze wypracowanej atmosferze pracy, pracodawca zyskuje znacznie więcej, niż można się tego spodziewać. Pracownicy wspierają się, rozwiązują swoje problemy samodzielnie, starając się unikać nieporozumień i dążąc do celu, jaki został im wyznaczony. To świetne podłoże do osiągnięcia sukcesu organizacji.

Działania rekrutacyjne są czasochłonnym procesem. Wymaga wnikliwego przemyślenia i zaplanowania w odpowiednim odstępie czasowym. Skutecznie przeprowadzone wdrożenie pracownika w życie firmy, daje większe prawdopodobieństwo na utrzymanie go na dłużej w przedsiębiorstwie, głównie dzięki wykorzystanym umiejętnościom, jakie drzemią w jego potencjale. Rozsądny pracodawca wie, że dzięki tym działaniom zmniejszy rotacje w firmie i zbuduje zaangażowanie zespołu, w powierzone zadania, tym samym tworząc wspierającą kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa.

Akademia Rozwoju Kompetencji Maciej Sasin