Zanim podejmie pracę

Zanim podejmie pracę Photo credit: Alex France / Foter

Przyjęcie pracownika do pracy to ważny etap, często nazywany ostatnim etapem rekrutacji. Aby pracownik mógł swobodnie rozpocząć pracę na nowym stanowisku, potrzebuje wprowadzenia w obowiązki i zapoznania się z zasadami obowiązującymi w organizacji.

O czym pamiętać, gdy wdrażamy pracownika w nowe obowiązki? Pierwszy dzień pracy w firmie jest bardzo ważną chwilą. Dla konkretnej osoby jest to czas na praktyczne poznanie miejsca pracy, a dla organizacji – moment na przekazanie najważniejszych informacji, które pozwolą pracownikowi sprawnie realizować postawione przed nim zadania.

Jakie sprawy są najważniejsze z chwilą przyjmowania nowego pracownika?

Przyjęcie pracownika do pracy to ważny etap, często nazywany ostatnim etapem rekrutacji. Aby pracownik mógł swobodnie rozpocząć pracę na nowym stanowisku, potrzebuje wprowadzenia w obowiązki i zapoznania się z zasadami obowiązującymi w organizacji. Najważniejszą sprawą jest upewnienie się, że nowy pracownik wie, gdzie ma się stawić następnego dnia do pracy, u kogo będzie przechodził szkolenie, kto organizuje mu pracę i do kogo może się zwrócić w razie pytań bądź wątpliwości. Można również, i tak jest to praktykowane w wielu firmach, wyznaczyć opiekuna, który zatroszczy się o szybkie zaadaptowanie pracownika do nowych warunków.

Warto stworzyć odpowiednie warunki sprzyjające integracji nowej osoby z firmą. Dobrym pomysłem jest zorganizowanie tzw. „dni integracji”, podczas których nowi pracownicy są wprowadzani w realia funkcjonowania firmy, poznają jej historię, zasady postępowania i przechodzą szkolenie BHP. Można do tego typu działań wytypować jedną osobę, która będzie wprowadzać nowych pracowników do firmy informując ich np. o rozmieszczeniu poszczególnych działów i pomieszczeń administracyjnych, sanitarnych itp. Zalecany jest tu obchód budynku firmy. Można również przygotować prezentację dotyczącą historii powstania organizacji oraz wartości, jakimi się kieruje (i przedstawić to np. na slajdach). W pierwszym dniu pracownik musi również obowiązkowo przejść szkolenie wstępne BHP.

Na jakie umiejętności trzeba postawić wdrażając nowego pracownika?

Najlepiej postawić na samodzielność pracownika i jego pro-aktywność oraz zachęcać do zadawania pytań. Ale wcześniej warto dokładnie przekazać, czego oczekujemy i jak można to osiągnąć. Ważne, aby regularnie sprawdzać rozumienie przekazywanych treści i, gdy zaistnieje potrzeba, tłumaczyć i jeszcze raz tłumaczyć. Istotnymi wiadomościami, których nie można pominąć, są zasady i procedury postępowania. W pierwszym dniu nie należy jednak przesadzać z wielością informacji.

W jakie sprawy firmowe koniecznie trzeba nowego pracownika wtajemniczyć?

Należy uświadomić pracownikowi, że od teraz jest odpowiedzialny za budowanie wizerunku firmy, w której podejmuje pracę. Trzeba także przekazać mu informacje na temat spraw bezpośrednio dotyczących jego samego, czyli np.: noszenia odpowiedniego stroju służbowego, identyfikatora, miejsca szatni i osobistej szafki, tablicy ogłoszeń, zasad rejestracji czasu pracy, grafiku pracy i regulaminu pracy. Jak już wcześniej wspominałam, warto przekazać pracownikowi informację, gdzie ma się skierować w razie wątpliwości.

Jak przygotować pracownika do pracy w zespole?

Najlepiej funkcjonujące firmy to takie, w których pracują zgrane ekipy wspierające się wzajemnie. Dobrze jest podkreślać samodzielność na stanowiskach pracowniczych, jednak zawsze w kontekście pracy zespołowej. Myślę, że od samego początku warto podkreślać wagę współpracy z innymi, dzielenia się wiedzą i wzajemnego szacunku. Znam organizacje, które tak właśnie nazwały niektóre ze swoich wartości, co ułatwiło im wprowadzanie nowych ludzi do firmy. Każda nowozatrudniona osoba będzie nowym członkiem w zespole – wiele zależy od niej samej, aby dobrze się w nim poczuć i znaleźć własne miejsce. Warto zachęć nowicjuszy do otwartej, uprzejmej komunikacji i pozytywnego nastawienia oraz uświadomić, że różnice między członkami zespołu są naturalnym stanem rzeczy, ponieważ wzbogacają zespół i mogą wnieść wiele dobrego, jeśli jego członkowie na to pozwolą.

Kto powinien wprowadzać pracownika?

Zależy od wewnętrznych ustaleń, czy będzie to bezpośredni przełożony, starsi stażem pracownicy, czy ktoś z działu HR. Bezpośredni przełożony raczej z trudnością znajdzie czas na takie szkolenie, dlatego z powodzeniem mogą tym się zająć starsi stażem pracownicy. Istotne jest jednak, aby mieli ku temu predyspozycje i wiedzieli, jak to robić. W wielu organizacjach pracują tzw. wewnętrzni trenerzy – specjaliści w danej dziedzinie, którzy szkolą i wspierają nowych pracowników. Trzeba tu jednak pamiętać, że nie wystarczy jedynie znać fach, trzeba umieć go nauczyć – dlatego warto, aby szkoleniowcy wewnętrzni skorzystali również ze szkolenia „Jak być trenerem”.

Podobne artykuły:

Katarzyna Sznajder