Zapewnić systemową jakość obsługi Klienta

Zapewnić systemową jakość obsługi Klienta Koncept marki w sklepie decyduje o przewadze konkurencyjnej na rynku

Zmagania i osiągnięcia w firmie TSTRONIC. Jesteśmy przekonani, że decydując się na wdrożenie Projektu Zintegrowanego Planowania i Sterowania Procesami Łańcucha Dostaw podjęliśmy słuszny wybór.

TSTRONIC (www.tstronic.eu) lider branży Kontraktowego Montażu Elektronicznego, firma zarządzana wg filozofii Lean Manufacturing, w związku z dynamicznym rozwojem, zdecydowała się na poszukiwanie najlepszych światowych praktyk w dziedzinie sterowania oraz zarządzania procesami produkcyjnymi i łańcuchem dostaw.

W związku z tym, w końcu 2010 roku rozpoczęliśmy współpracę z firmą PALPP, która podjęła się wyzwania w postaci wdrożenia w TSTRONIC Projektu o nazwie System Zintegrowanego Planowania i Sterowania Procesami MRPII wg standardu APICS.

Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że postawiony przez nas cel jest ambitny. Dopiero przeprowadzenie kompleksowego audytu oceniającego dojrzałość procesów (PPA) oraz zdefiniowanie Projektu MPRII wspólnie z trenerem PALPP uświadomiły nam jednak, ile wspólnej pracy musimy wykonać, aby System Zintegrowanego Planowania i Sterowania Procesami Łańcucha Dostaw MRPII wdrożyć w TSTRONIC.

Wiedzieliśmy również, że wszelkie zmiany będą musiały się dokonywać przede wszystkim w nas samych, w naszej mentalności oraz sposobie podejścia do wykonywanej przez nas do tej pory pracy.

Do realizacji zadań w ramach zdefiniowanego wspólnie z PALPP Projektu MRPII, przystąpiliśmy z ogromną determinacją i wolą wzajemnej współpracy. W trakcie comiesięcznych spotkań powołanego zespołu wdrażającego projekt, analizujemy i zatwierdzamy wykonane zadania, które pozwalają nam pokonywać kolejne milowe kroki.

Realizacja tych zadań wymaga od nas funkcjonalnego podziału ról i obowiązków, angażując do pracy jednocześnie wiele interdyscyplinarnych zespołów pracowników TSTRONIC.

Czy to łatwe?

Z całą pewnością możemy stwierdzić, że nie jest nam łatwo. Na każdym etapie realizacji i wdrożenia Projektu MRP II możemy jednak liczyć na wsparcie merytoryczne, profesjonalizm i pomoc trenerów PALPP.  Jest to dla nas niezwykle ważne zwłaszcza w odniesieniu do tych obszarów w Projekcie, które związane są z wdrożeniem Procesu Sales and Operational Planning (SOP) czy Master Production Schedule (MPS).

To właśnie realizacja zadań, które mają przygotować nas do wdrożenia Procesu Planowania Sprzedaży i Operacji (SOP) w TSTRONIC jest jednym z trudniejszych kroków milowych w naszym Projekcie. Konieczność identyfikacji rodzin produktów, opracowanie i wdrożenie narzędzi do prognozowania oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie metod i procedur procesu prognozowania zmusiły nas do bardzo wytężonej zespołowej pracy.

Okazało się, że wybór przedmiotu planowania, jakim są rodziny produktów, jest zadaniem wymagającym kilkumiesięcznej analizy i zbierania danych oraz konieczności odbycia wielu wewnętrznych spotkań w celu wypracowania optymalnego z punktu widzenia nas wszystkich  rozwiązania. Tyle samo czasu zajęło nam również zidentyfikowanie i przypisanie krytycznych zasobów, wspólnych dla każdej z rodzin produktów. Zasadność dokonanych przez nas wyborów zweryfikuje oczywiście Proces SOP, który właśnie wdrażamy w obszarze pilotażowym biznesu w TSTRONIC. Jesteśmy jednak przekonani, że będzie on spełniał rolę stabilizującą i integrującą chroniąc naszą produkcję przed skutkami fluktuacji popytu na rynku, a tym samym przyczyni się do poprawy terminowości  i skrócenia czasu realizacji zamówień sprzedaży. Liczymy również na redukcję utrzymywanych zapasów i efektywniejsze wykorzystanie maszyn.

Lista zadań, które musimy jeszcze zrealizować, aby w pełni wdrożyć System Zintegrowanego Planowania i Sterowania Procesami MPRII jest długa. Musi nas wspomóc w tym również system komputerowy nad rozbudową, którego trwają intensywne prace. Podejmujemy również działania w stosunku do naszych klientów i dostawców. Chcemy uświadamiać im istotę oraz sens wdrażania Systemu Zintegrowanego Planowania i Sterowania Procesami w TSTRONIC włączając ich w ten proces i przedstawiając korzyści, jakie dzięki temu wspólnie osiągniemy.

Pierwsze oznaki poprawy odczuwamy w TSTRONIC już dziś, a wypowiada się o nich Kierownik ds. Zapewnienia Jakości- Pani Monika Wierzbowska: „Mam świadomość, iż droga jaką pokonaliśmy kosztowała nas dużo czasu i wysiłku. Wiem również, iż przed nami jeszcze ponad połowa drogi. Jednak w mojej ocenie, już dziś możemy mówić o sukcesie. Nie tylko udało się sprawić, że patrzymy na jeden wspólny cel, zapominając o „lokalnej optymalizacji” w naszych Działach. Efekt naszej pracy jest widoczny w obszarach, których znaczenia wcześniej nie docenialiśmy, skupiając się głównie na doskonaleniu samego obszaru produkcji. W myśl dobrze znanej nam i z powodzeniem wykorzystywanej wcześniej zasady „porządkuj – weryfikuj – standaryzuj”, uruchamiamy poznane standardy APICS. A to z kolei przekłada się na sprawność i efektywność doskonalonych obszarów oraz przybliża nas do wytyczonego celu TSTRONIC, jakim jest zapewnienie systemowej jakości obsługi Klienta oraz finansowy sukces TSTRONIC.”

Jesteśmy przekonani, że decydując się na wdrożenie Projektu Zintegrowanego Planowania i Sterowania Procesami Łańcucha Dostaw podjęliśmy słuszny wybór. Utwierdza nas w tym zarówno zaangażowanie pracowników TSTRONIC w realizację zadań, jak i niezwykle istotne wsparcie Kadry Zarządzającej najwyższego szczebla.

Izabela Tyka-Wojciechowska
Dyrektor Logistyki, TSTRONIC, Grupa TechnoService S.A.