Zarobki w firmach polskich i zagranicznych

Zarobki w firmach polskich i zagranicznych Jakob Montrasio/Flickr.com

Polskie firmy płacą pracownikom o 60% mniej niż zagraniczne – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2013 roku przez Sedlak & Sedlak.

Połowa osób zatrudnionych w firmach z przewagą kapitału zagranicznego zarabiała w ubiegłym roku przynajmniej 5 600 PLN brutto miesięcznie.

W tym samym czasie połowa pracowników zatrudnionych w firmach o przewadze polskiego kapitału otrzymywała miesięcznie przynajmniej 3 500 PLN. Znaczne różnice w wynagrodzeniach występowały też między najlepiej zarabiającymi 25% zatrudnionych w obu rodzajach firm. Zarobki tej grupy w firmach zagranicznych wyniosły przynajmniej 9 300 PLN, natomiast w polskich – 5 550 PLN.

Jeśli chodzi o stanowiska, największe różnice wynagrodzeń występowały wśród dyrektorów. Zatrudnieni w zagranicznych firmach zarabiali o 82% więcej niż dyrektorzy pracujący w firmach polskich. Najmniejsze różnice, wynoszące 20% na korzyść firm zagranicznych, występowały w wynagrodzeniach pracowników szeregowych.

Wynagrodzenia całkowite brutto na różnych szczeblach zaszeregowania w firmach polskich i zagranicznych (w PLN)

 

Wykres Sedlak & Sedlak

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku

W obu rodzajach firm najwyższe zarobki odnotowano w branży IT. Połowa zatrudnionych w niej pracowników otrzymywała w firmach z kapitałem zagranicznym więcej niż 7 500 PLN. Ich koledzy z firm polskich zarabiali o 32% mniej.


Wynagrodzenia całkowite brutto w wybranych branżach w firmach polskich i zagranicznych (w PLN) 

 

Wykres Sedlak & Sedlak

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku

Spośród wybranych stanowisk najniższe wynagrodzenia otrzymywali sprzedawcy i kasjerzy. W polskich firmach połowa z nich zarabiała mniej niż 1 800 PLN, przy czym połowa pracowników firm zagranicznych otrzymywała wynagrodzenie poniżej - 2 076 PLN. Najwięcej zarabiali Key Account Managerowie oraz osoby na stanowiskach kierowniczych.

Wynagrodzenia całkowite brutto na przykładowych stanowiskach w firmach polskich i zagranicznych (w PLN)

Wykres Sedlak & Sedlak
 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.

Krzysztof Domagała

Sedlak & Sedlak

Sedlak & Sedlak