Zarobki w Warszawie

Zarobki w Warszawie http://www.sxc.hu/

Ile płacą w stolicy i jak to wygląda na tle Polski?

Jak wynika z raportu „Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku”, wydanego przez Sedlak & Sedlak, mediana płac w stolicy wyniosła 6 tys. zł i była najwyższą średnią w kraju. W porównaniu do mediany zarobków w Polsce ogółem to aż 2 tys. zł więcej. Na drugim miejscu znalazły się Gdańsk i Poznań  - 4,5 tys. zł, na trzecim Poznań – 4,3 tys. zł.  
Co wpływa na wysokie zarobki w Warszawie? - Sytuacja ta wynika z kilku przyczyn – tłumaczy Adam Wrona, specjalista ds. wynagrodzeń z firmy Sedlak & Sedlak. Przede wszystkim stolica jest naturalnym miejscem lokowania siedzib dużych firm, w tym także tych z kapitałem zagranicznym. Te dwa czynniki są bardzo istotne, jeżeli chodzi o wpływ na wysokość wynagrodzenia. Dodatkowo duże znaczenie ma to, że w porównaniu z pozostałymi częściami kraju, w Warszawie pracuje więcej osób na stanowiskach specjalistycznych oraz kierowniczych.

Najlepiej opłacani

Według raportu „Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 r.” najlepiej opłacane branże w Warszawie to IT i telekomunikacja – z medianą wynagrodzeń brutto wynoszącą 8 tys. zł, przemysł lekki z przeciętną pensją 7,3 tys. zł oraz energetyka, ciepłownictwo, przemysł lekki i bankowość z medianą wynagrodzeń na poziomie 7 tys. zł.

Najniższe zarobki

Pracownicy nauki i szkolnictwa zarabiają najmniej – 3680 zł miesięcznie, tuż za nimi plasują się pracownicy kultury i sztuki z zarobkami 4200 zł oraz organizacji samorządowych z medianą wynagrodzeń wynoszącą 4365 zł. Co czwarty pracownik z ostatniej branży zarabiał poniżej 3072 zł.

Dysproporcje płacowe

Aż o 69,8 proc. więcej zarabiają w Warszawie pracownicy branży przemysł lekki w stosunku do swoich kolegów z pozostałych części Polski. Również w przemyśle ciężkim dysproporcje są wysokie – 59,1 proc. Najmniejsze różnice zaobserwowano wśród pracowników IT – 33,3 proc.
Jeśli porównać zarobki w Warszawie z pozostałą częścią województwa mazowieckiego, to największe dysproporcje odnotowano w branży telekomunikacyjnej – aż o 80,8 proc. Wysoka różnica jest również wśród płac pracowników bankowości – 77,2 proc. Najmniejsza różnica wśród najlepiej opłacanych branż występuje w energetyce i ciepłownictwie – 47,4 proc.
W najgorzej opłacanych branżach największe różnice zarobków między Warszawą a pozostałą częścią kraju występują w organizacjach pozarządowych – o 45,5 proc. na korzyść stolicy. Pracownicy kultury i sztuki zarabiają o 35,5 proc. więcej, a nauki i szkolnictwa – o 22,1 proc. Dysproporcje płacowe między Warszawą a pozostałą częścią województwa mazowieckiego zaobserwowano wśród pracowników organizacji pozarządowych i to aż o 57,3 proc. Różnice zarobków pracowników kultury i sztuki oraz nauki i szkolnictwa są podobne – odpowiednio 22,9 proc i 22,7 proc.

Stanowiska a płace

Zarobki pracowników szeregowych w Warszawie kształtowały się w 2012 roku na poziomie 3200 zł. Najwyższe pensje wśród pracowników szeregowych odnotowano w branży IT – 4250 zł. Najniższe zaś pobory zaobserwowano w sektorze kultury i sztuki – 2620 zł.
Specjaliści dostawali średnio 5720 zł - najwyższe wynagrodzenie otrzymywali w branży IT - 7550 zł, najniższe w nauce i szkolnictwie - 3700 zł.
Średnia pensja kierowników w Warszawie to 9 tys. zł. Najwięcej zarobili kierownicy w telekomunikacji – 12 tys. zł, a najmniej w nauce i szkolnictwie – 5258 zł.
Osoby na najwyższych stanowiskach – dyrektorzy, osoby w zarządach zarabiały przeciętnie 17,3 tys. zł. W branży energetyka i ciepłownictwo ich zarobki wynosiły przeciętnie 27 tys. zł, a w organizacjach samorządowych tylko 6750 zł.


Podobne artykuły:Olimpia Wolf