Zarządzanie dystrybucją w przedsiębiorstwie

Zarządzanie dystrybucją w przedsiębiorstwie Geis.pl

Konstrukcja sprawnego łańcucha logistycznego to wyzwanie, któremu próbuje sprostać większość przedsiębiorców. Dystrybucja jest jednym z najistotniejszych jego ogniw. Dostarczenie produktu w zaplanowanym czasie to ważny element przewagi konkurencyjnej

Menadżer odpowiedzialny za dystrybucję często staje przed poważnymi dylematami. Z jednej strony stara się on zwrócić uwagę kadry zarządzającej na problem jakościowy, z drugiej na potrzebę utrzymania wysokiego standardu obsługi przesyłek, która bywa często lekceważona przez przedsiębiorców, interesujących się jedynie optymalizacją kosztów wysyłki paczek, a nie całym procesem ich rozprowadzania. Menadżerowie działów logistycznych w polskich przedsiębiorstwach starają się radzić sobie z tymi wyzwaniami na różne sposoby.

Częściej samodzielnie, nie zawsze systemowo

Informacji na ten temat dostarczyło badanie pt. „Zarządzanie dystrybucją w polskich przedsiębiorstwach”, przeprowadzone przez Logisys w ramach VI edycji Panelu Polskich Menadżerów Logistyki. Raport został opracowany na podstawie odpowiedzi udzielonych przez menadżerów z 317 przedsiębiorstw. W przypadku 68 proc. firm operacje związane z dystrybucją były realizowane samodzielnie, a 32 proc. korzystało z usług profesjonalnych przedsiębiorstw branżowych sektora KEP, z czego 58 zarządzało tym obszarem wyłącznie poprzez outsourcing.

Okazało się, że w niemal jednej trzeciej firm samodzielnie zarządzających dystrybucją, działy logistyki nie były wspierane strategicznie przez zarządy. Brakowało analizy procesów dystrybucyjnych, a jeżeli ją podejmowano, to ograniczała się ona zazwyczaj do zestawiania danych kosztowych. Stosowanie bardziej zaawansowanych narzędzi badawczych, uwzględniających inne czynniki, należało do rzadkości. W opinii autorów badania, jest to pokłosie przeświadczenia działów sprzedaży oraz zarządów o konieczności postrzegania procesów dystrybucyjnych wyłącznie poprzez pryzmat kosztów, a nie szans na podniesienie konkurencyjności.

Odpowiedzi ankietowanych podmiotów pokazały, że 20 proc. przedsiębiorców w przypadku generowania strategii i planów optymalizacyjnych nie bierze pod uwagę ani dotychczasowych danych o kosztach, ani prognoz na przyszłość. Ponad 40 proc. menadżerów nie wskazało żadnych zaawansowanych narzędzi do optymalizacji dystrybucji, stosowanych w firmie w ostatnich trzech latach (warto dodać, że w opinii respondentów, którzy z takich narzędzi korzystali, ocena ich skuteczności była wysoka).

Innowacyjny outsourcing

W przypadku outsourcingu procesów dystrybucyjnych, firmy w Polsce mogą wybierać spośród około 200 specjalistycznych podmiotów KEP. Do grona liderów zaliczają się duże przedsiębiorstwa o międzynarodowej strukturze i doświadczeniu, które weszły na krajowy rynek, konsolidując te mniejsze, mające w swej ofercie usługi kurierskie. Dzięki temu mogą one zaproponować zarówno usługi krajowe, oparte o rozbudowaną wcześniej sieć dystrybucji, jak i międzynarodowe. Jednocześnie obsługują rynki klientów indywidulanych i biznesowych. Czy podejmowanie z nimi współpracy jest dla firmy korzystne?

Badanie „Zarządzanie dystrybucją w polskich przedsiębiorstwach” wykazało, że w przypadku przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na outsourcing procesów dystrybucyjnych, większość oceniła pozytywnie warunki współpracy z zewnętrznymi dostawcami (55 proc.), a jedynie 3 proc. wystawiło im ocenę negatywną. Jednocześnie większość badanych oceniła wysoko elastyczność dostawców w stosunku do potrzeb firmy. Obszarem do poprawy było, zdaniem menadżerów, wykazywanie w sposób bardziej regularny obszarów do optymalizacji, a co za tym idzie, lepsze dostosowanie warunków umowy do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa.

Do pozytywnych aspektów współpracy z profesjonalną firmą kurierską zaliczyć trzeba wprowadzanie do oferty innowacyjnych rozwiązań, będących wynikiem konkretnych inwestycji. Warto bowiem pamiętać, że na rynku KEP w ostatnich latach zachodzą znaczące zmiany związane z rozwojem handlu transgranicznego oraz sektora e-commerce. Firmy kurierskie kładą zatem duży nacisk na dostosowanie się do oczekiwań klientów e-sklepów. Zdaniem specjalistów z firmy PwC (raport „Perspektywy wzrostu rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych w Polsce do 2018 roku”), firmy branżowe inwestują na chwilę obecną w nowe kanały sprzedaży, tworząc rozwiązania, umożliwiające odbiór zakupów w różnych miejscach.

Działanie takiej usługi wyjaśnia Adam Kwiatkowski, Wiceprezes Zarządu Geis. – Jeżeli dany e-sklep umożliwia taką opcję, klient, zamawiając paczkę poprzez naszą sieć dystrybucji, może wybrać skierowanie jej bezpośrednio do punktu „Geis Pointu”. Odbiorca, który podaje określony adres, otrzymuje SMS z numerem przesyłki, ewentualnie kwotą pobrania wraz z informacją o możliwości przekierowania swojej paczki do Geis Pointu. Jeżeli wybierze to ostatnie, paczka zostanie dostarczona tam następnego dnia roboczego, po odebraniu jej z e-sklepu, a odbiorca otrzyma SMS-em wiadomość o przechowywaniu jej w punkcie. Jeżeli klient nie odbierze przesyłki, w ciągu 7 dni będą do niego wysyłane kolejne dwa powiadomienia. Po tym czasie paczka zostanie odesłana na powrót do nadawcy – dodaje Adam Kwiatkowski.

Badania pokazują, że nadal większość firm w Polsce zarządza dystrybucją samodzielnie. Jednocześnie często osoby zarządzające nie przeprowadzają w tym aspekcie gruntownej analizy i mają tendencję do spoglądania wyłącznie na koszty. Tymczasem procesu dystrybuowania towarów nie można ograniczyć do zestawienia wydatków. Przestrzeganie wymagań dotyczących jakości (nie tylko ceny!) na etapie dostarczenia klientowi paczki jest bowiem istotne dla wielkości sprzedaży, zadowolenia z poziomu obsługi oraz w efekcie dla wyników finansowych firmy. Biorąc pod uwagę innowacyjność oraz międzynarodowe doświadczenie wielu firm z branży dystrybucyjnej, warto zastanowić się nad outsourcingiem tych procesów i rozdzieleniem ich nawet pomiędzy kilka różnych firm.

Więcej na geis.pl