Zarządzanie jako przyszłościowy kierunek w nowoczesnym biznesie

Zarządzanie jako przyszłościowy kierunek w nowoczesnym biznesie WSH

Dynamika współczesnych firm wymaga od pracownika elastyczności i ciągłego rozwoju. Trzeba umieć szybko reagować na zmiany i dostosować się do nich.

Takie same elementy są promowane w zarządzaniu, kiedy pod naszą opieką jest cały projekt lub firma. Jaką przyszłość ma zarządzanie w biznesie XXI wieku?

Zarządzanie – od czego zacząć?

Zarządzanie to kierunek, który przygotowuje do pracy na stanowisku decyzyjnym. W ramach zajęć, student uczy się planowania procesów w projekcie, włączając w to także organizowanie i koordynację kolejnych jego etapów. Pracownik musi także uwzględniać znajomość realiów gospodarczych i umiejętnie dostosowywać do nich firmę.

Podjęcie tego kierunku wiąże się z specyfiką funkcjonowania biznesu w realiach ekonomicznych, prawnych, rachunkowych, bankowych, marketingowych oraz z zarządzaniem pracą grupy specjalistów. Dlatego do cech charakteru, które ułatwią poruszanie się w temacie zarządzania należy zaliczyć: determinację, inicjatywę, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, czy znajomość języków obcych.

Przed objęciem kierowniczego stanowiska, trzeba spełnić określone wymagania. Dlatego, niezależnie czy myślisz o swoim biznesie czy o pracy w korporacji lub startupie, liczy się kombinacja umiejętności i wiedzy, które posiadasz. Dobrym sposobem rozwinięcie podstawowych kompetencji są warsztaty biznesowe i praktyki w dużych firmach, które pojawiają się coraz częściej w programach uczelni.

Za zarządzaniem przemawia uniwersalność przekazywanej wiedzy oraz pojawiające się na liście zajęć panele, rozwijające praktyczną wiedzę i umiejętności. Wszechstronne doświadczenia dają możliwość podjęcia pracy w różnych segmentach rynku:

  • przedsiębiorstwach – usługowych, handlowych i produkcyjnych,
  • administracji państwowej i samorządowej,
  • nowoczesnym biznesie – startupach i firmach IT.

Zarządzanie - co obejmuje?

Praca specjalisty w biznesie jest coraz bardziej interdyscyplinarna. Poszukiwani są ludzie o wszechstronnych umiejętnościach, najlepiej takich, którzy łączą dwie odległe dziedziny, np. wiedzę humanistyczną i rozeznanie w świecie nowych technologii, lub osoby o dużych umiejętnościach analitycznych, z mocno rozwiniętymi kompetencjami miękkimi. Dlatego, aby odpowiednio przygotować przyszłych absolwentów, uczelnie dostosowują ofertę do potrzeb rynkowych: http://www.handlowa.eu/pl/kierunki/studia-magisterskie/zarzadzanie/opis, m.in. wprowadzając:

  • warsztaty wspierające pracę zespołową,
  • laboratoria komputerowe z wykorzystaniem najnowszych narzędzi,
  • panele dyskusyjne z ekspertami,
  • case study z bieżącej działań firm, często w siedzibach przedsiębiorstw,
  • praktyki, staże i wizyty w firmach.

Trzon przedmiotów zarządzania pomaga wypracować cechy i umiejętności lidera, a zajęcia specjalizacyjne przygotowują do kierowania określonym działem w przedsiębiorstwie. W zależności od obranej drogi można nadzorować sprzedaż, dział HR, koordynować realizowane projekty, dbać o płynność finansów w firmie, przeprowadzać audyty czy zarządzać takimi elementami, jak: bezpieczeństwo, bezpieczeństwo informacji lub kryzys. Na rynku uniwersyteckim można doliczyć się około 30 specjalności. Do jednych z popularniejszych należą: zarządzanie marketingiem i handlem międzynarodowym, zarządzanie kapitałem ludzkim w środowisku międzynarodowym, zarządzanie projektami IT, zarządzanie finansami oraz zdobywające coraz większą popularność – zarządzanie turystyką i zarządzanie bezpieczeństwem.   

Project Manager – skuteczne zarządzanie zmianą

Wśród specjalistów zarządzania, szczególną rolę odgrywa project manager, którego zadaniem jest łączenie kompetencji specjalistów w celu osiągnięcia założonego rezultatu oraz nadzorowanie płynności procesu w dynamicznie zmieniających się warunkach. Co to oznacza?

Zmiana to rzeczywistość dla project managera. Osoba na tym stanowisku musi czuć się w zmiennym środowisku jak ryba w wodzie oraz szybko adaptować się i reagować na pojawiającą się kombinację szans i zagrożeń. Cele pojawiające się przed project managerem, muszą być realizowane innowacyjnie, kreatywnie i skutecznie, w czym zdecydowanie pomaga nie tylko wiedza i intuicja, ale przede wszystkim zdobyte doświadczenie.

Podstawowym narzędziem w zarządzaniu projektem okazuje się komunikacja. Project manager musi z jednej strony rozumieć potrzeby swojego rozmówcy, z drugiej być odpornym na naciski. A grup oddziaływania jest sporo: zespół projektowy, sponsorzy, podwykonawcy, interesariusze i inni. Niezależnie od sytuacji potrzeba biznesowa musi być zaspokojona, najlepiej dzięki synergii wynikającej ze współpracy wszystkich tych grup. Aby działać skutecznie, project manager musi znać potrzeby klienta i użytkownika końcowego oraz swobodnie poruszać się w zagadnieniach projektu.

Zawód Project Managera w perspektywie rozwoju nowoczesnego biznesu wydaje się być zawodem przyszłości. Wymagane na tym stanowisku kompetencje są trwałe i nie poddają się dezaktualizacji. Podjęcie studiów w zarządzaniu zdaje się być kluczowe w uzyskaniu niezbędnych kompetencji oraz w płynnym wejściu na rynek pracy.