Zarządzanie kompetencjami w małych i średnich firmach

Zarządzanie kompetencjami w małych i średnich firmach Picture-Factory - Fotolia

Przedsiębiorstwa z sektora MSP stosunkowo rzadko w sposób strategiczny i długofalowy zarządzają swoim kapitałem ludzkim, przez co nie korzystają z szeregu korzyści, które wynikają z zarządzania opartego na kompetencjach.

13 marca w Poznaniu, w hotelu Novotel Poznań Malta odbędzie się pierwsze z cyklu 16 seminariów w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości kierowanego do małych i średnich firm „Zarządzanie kompetencjami w MSP”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmuje działania analityczne, szkoleniowe i doradcze, a także informacyjne, które mają na celu wsparcie MŚP we wdrażaniu systemu zarządzania przez kompetencje oraz wskazanie kadrze zarządzającej przedsiębiorstw korzyści związanych nie tylko z właściwym ukierunkowaniem rozwoju kadr, ale również budowaniem marki pracodawcy (employer branding). 

Jednym z elementów programu jest cykl 16 seminariów w 16 województwach. W każdym z seminariów będzie mogło uczestniczyć co najmniej 60 osób. Do udziału w seminariach zapraszamy przedsiębiorców z sektora MSP z terenu poszczególnych województw, którzy nie wdrożyli w swoich firmach zarządzania przez kompetencje oraz przedstawicieli organów administracji publicznej, w tym administracji samorządowej a także instytucji otoczenia biznesu. Seminaria przybliżą różne aspekty zarządzania kompetencjami i tworzenia marki pracodawcy oraz wskażą korzyści z zastosowania poszczególnych aspektów zarządzania przez kompetencje.

Seminarium w Poznaniu zapowiada się interesująco

Program pierwszego seminarium w Poznaniu jest bardzo bogaty, a poszczególne sesje eksperckie i panel dyskusyjny zapowiadają się bardzo ciekawie. W sumie będą cztery sesje, w tym dwie dotyczące case study.

Pierwsza sesja ekspercka to wystąpienie Grzegorza Filipowicza, dyrektor ds. merytorycznych ForFuture „Efektywność pracowników z perspektywy kompetencyjnej”. Celem tej prezentacji jest zapoznanie przedsiębiorców z zagadnieniami wdrożenia modelu kompetencyjnego w organizacji jako podstawowego narzędzia wspierającego podnoszenie jakości procesu zarządzania zasobami ludzkimi.

Efektywność pracowników przekładająca się na wyniki biznesowe firmy to jedna z głównych korzyści zarządzania przez kompetencje.

Druga sesja ekspercka to wystąpienie Piotra Mrozińskiego, Territory Manager – Poland, LinkedIn - „Budowanie marki pracodawcy (Employer Branding) na bazie polityki zarządzania zasobami ludzkimi”. Dzięki wdrożeniu w organizacji kompetencyjnego zarządzania pracownikami, ci ostatni natychmiast dostrzegą profesjonalne podejście do zagadnień, które bezpośrednio ich dotyczą. Nie ma nic lepszego niż budowanie marki pracodawcy poprzez konkretne, pożądane przez pracowników działania, dlatego temat Employer Brandingu jest naturalną kontynuacją sesji pierwszej z zarządzania kompetencjami.

Case study firm

Marcin Pomianowicz-Bartkowiak, Dyrektor ds. Personalnych i Organizacji, Transpost S.A. przedstawi jak wygląda „Rekrutacja i selekcja pracowników w oparciu o kompetencje”.

Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Łączności „Transpost" S.A. jest polską firmą działającą w branży zarządzania flotą pojazdów oraz wynajmu długoterminowego (CFM - Car Fleet Management). Zajmuje się również świadczeniem usług transportowych. Firma swój sukces zawdzięcza umiejętnościom, zaangażowaniu i pracy swoich Pracowników. To dzięki nim firma jest jedną z najlepszych firm w branży Car Fleet Management w Polsce, dlatego firma stara się stworzyć swoim pracownikom jak najlepsze warunki, aby mogli w pełni wykorzystać swoje kompetencje i możliwości.

Z kolei Agata Rychła, kierownik działu personalnego, Press–Service Monitoring Mediów Sp. z o.o. Zaprezentuje „System ocen w oparci o model kompetencji – przygotowanie i wdrożenie”.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. jest liderem w dziedzinie kompleksowego monitoringu Internetu, social media, prasy, radia i telewizji, uhonorowanym tytułem Gazeli Biznesu 2011. Firma świadczy usługi dla największych koncernów, agencji PR, przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Monitoring polskich mediów obejmuje blisko 5 mln źródeł internetowych, w tym najważniejsze portale social media, 1100 tytułów prasowych oraz przeszło 100 stacji radiowych i telewizyjnych. Monitoring zagraniczny uwzględnia ponad 90% światowego rynku mediów. Agata Rychła wdrożyła model kompetencyjny w Press-Service w obszarze systemu oceny pracowniczej.

Panel dyskusyjny na zakończenie

Seminarium zakończy panel dyskusyjny „Rozwój kompetencji pracowników: potrzeby vs. realne możliwości”. Paneliści to:

  • Moderator, ekspert merytoryczny ds. zarządzanie przez kompetencje – Grzegorz Filipowicz, dyrektor ds. merytorycznych, ForFuture
  • Ekspert merytoryczny ds. employer branding – Piotr Mroziński, LinkedIn
  • Ekspert ds. networkingu – Waldemar Razik, Prezes Simplito
  • Maria Łukasiewicz, Grupa Trenerska IN VIVO
  • Przedsiębiorca – Press–Service Monitoring Mediów Sp. z o.o., Agata Rychła, kierownik działu personalnego
  • Przedsiębiorca – Transpost S.A., Marcin Pomianowicz-Bartkowiak, dyrektor ds. personalnych i organizacji.

Seminarium rozpocznie się o godzinie 8.30, a zakończenie zaplanowano na 16.30. (ZOBACZ PROGRAM)

Seminaria w ramach projektu "Zarządzanie kompetencjami w MSP"

PARP. PARP.

Kliknij w tabelkę, aby ją powiększyć

Szczegóły dotyczące seminariów: (22) 314 14 45
Formularz zgłoszenia: http://kompetencje-seminarium.nf.pl/zgloszenie

PARP - PARP -


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa