Zarządzanie magazynami wysokiego składowania

Zarządzanie magazynami wysokiego składowania Image courtesy of by Sura Nualpradid/FreeDigitalPhotos.net

Algorytmy wyboru lokalizacji przy przyjęciach i wydaniach towarów stanowią jeden z bardziej istotnych elementów zaawansowanego zarządzania magazynem wysokiego składowania.

Są one pochodną potrzeb biznesowych oraz budowy i możliwości infrastruktury logistycznej magazynu. Ideałem było by, aby kryteria wyboru lokalizacji (których pochodną są algorytmy wyboru) wynikały tylko i wyłącznie z potrzeb biznesowych, zaś infrastruktura i jej możliwości były pochodną dwóch poprzednich, ale nie zawsze jest to w praktyce możliwe do zrealizowania.

Kryteria wyboru stosowane przy wydaniach:

Strategia kolejności rozchodu. Zazwyczaj stosuje się:

  • ­FEFO (First Expired First Out) - zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z datą (terminem) ważności, czyli np. artykuły spożywcze, farmaceutyki itp.

  • FIFO (First In First Out) - najczęściej stosowana strategia (jako najbardziej naturalna - nie chcemy, żeby dana partia towaru zalegała w magazynie zbyt długo). Zazwyczaj stosowana wszędzie tam, gdzie nie ma potrzeby stosowania FEFO.

  • LIFO (Last In First Out) - stosowana rzadko, zazwyczaj gdy skłania nas do tego strategia przychodowo-kosztowa oraz warunki inflacyjne.

Należy zauważyć, że strategia kolejności rozchodu nie zawsze musi iść w parze ze stosowaną w polityce rachunkowości przedsiębiorstwa metodą wyceny rozchodu towarów, aczkolwiek nie powinna być z nią sprzeczna. Konkretna strategia kolejności rozchodu zazwyczaj nie jest cechą magazynu czy przedsiębiorstwa, lecz raczej towaru lub grupy towarów, wobec czego w praktyce możemy w przedsiębiorstwie mieć do czynienia z kilkoma strategiami.

Najkrótszy czas wydania - wybieramy tę lokalizację, z której czas realizacji wydania będzie najkrótszy. W magazynach automatycznych zazwyczaj oznacza to najkrótszą drogę na trasie: aktualne położenie manipulatora (suwnicy) - lokalizacja wydania - wózek - strefa kompletacji wydania. W magazynach obsługiwanych "ręcznie" (człowiek, wózek widłowy itp.) jest to zazwyczaj najkrótsza droga na trasie: stanowisko pracy magazyniera (biuro, biurko lub miejsce postoju wózka widłowego) - lokalizacja wydania - strefa kompletacji wydania. Istotną różnicą w stosunku do magazynów automatycznych jest fakt, iż wszystkie wydania rozpoczynają się z tego samego punktu (stanowisko pracy magazyniera), wobec czego w celu usprawnienia obsługi wydań powierzchnię magazynowania (lokalizacje) dzieli się na kilka stref, w zależności od czasu dostępu.

W strefie najszybszego dostępu umieszcza się towary najszybciej rotujące, nieco wolniej rotujące w strefie następnej itd. W magazynach automatycznych taki podział może nie być konieczny, zwłaszcza gdy można przyjąć, iż aktualne położenie manipulatora ma charakter czysto losowy. Jeżeli budowa i sposób działania automatyki nie pozwala przyjąć takiego założenia, lub istnieje wyraźna dysproporcja między ilością i rozłożeniem w czasie przyjęć i wydań (np. w krytycznym z punktu widzenia zarządzania okresie czasu jest zdecydowanie więcej wydań niż przyjęć, wobec czego manipulator pauzuje zawsze na początku korytarza), wówczas trzeba zastanowić się nad wprowadzeniem podziału na strefy.

Należy zauważyć, iż przypisanie towarów do odpowiednich stref nie powinno być stałe, jednak z uwagi na dużą kłopotliwość reorganizacji i przemieszczania towarów pomiędzy lokalizacjami operację taką (tzn. analiza rotacji towarów i przydzielenie towarów do odpowiednich stref) wykonuje się stosunkowo rzadko, zazwyczaj nie częściej niż raz na rok. Często łączy się to wtedy z wyrywkową inwentaryzacją.

Ilość znajdująca się w lokalizacji w stosunku do ilości zapotrzebowanej. Należy wybrać tę lokalizację, która zawiera ilość optymalną w stosunku do ilości zapotrzebowanej. Jeśli ilość zapotrzebowana danego towaru nie jest zgodna z żadną z ilości znajdujących się w lokalizacjach (zakładamy, że jeden towar może znajdować się w więcej niż jednej lokalizacji) wówczas wybranie ilości optymalnej nie jest do końca oczywiste. Zazwyczaj definiując strategię zarządzania magazynem wysokiego składowania określa się, czy dozwolone są wydania częściowe (tzn. wyjmujemy pojemnik z lokalizacji, z niego wyjmujemy zapotrzebowaną ilość, po czym wstawiamy pojemnik z powrotem do lokalizacji), czy też wydania są zawsze "całopojemnikowe".

Mariusz Zimowski INDYGO POLSKA SP.Z O.O. Warszawa

Dalej

x

0 komentarzy

Nie udało się dodać komentarza, spróbuj ponownie za chwilę

Komentarz powinien być dłuższy niż 5 znaków

Prosze wprowadzić prawidłowy adres e-mail

Nick powinien być dłuższy niż 4 znaki