Zarządzanie przez wartości a komunikacja w firmie

Zarządzanie przez wartości a komunikacja w firmie Viorel Sima - Fotolia

Fenomen zarządzania przez wartości - co można zyskać kierując się rozwiniętymi wartościami w firmie

Większość z nas pracuje w firmach, które funkcjonują od wielu lat i mają wypracowane procedury, które dbają o zachowanie takich, a nie innych, wartości. Jeżeli jesteś zadowolony ze swojego środowiska pracy, bez wątpienia Twój światopogląd jest zbieżny z wartościami w firmie. Jednak jeśli nie jesteś, prawdopodobnie to, co cenisz, jest rozłączne z kulturą organizacji. Wtedy może pojawić się problem, który najczęściej związany jest z brakiem komunikacji w firmie, z nie dość przejrzystymi zasadami.

Sytuacje sporne są, oczywiście, naturalnym elementem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa a ich rozwiązywanie jest nieodłącznym fragmentem zarządzania. Nasuwa się pytanie, jak zarządzać, aby nie dochodziło do konfliktów? Prawdopodobnie nie ma odpowiedzi na to pytanie. Zwróćmy uwagę, że całkowite wyeliminowanie takich sytuacji prowadziłoby do stagnacji w firmie. Konflikt nie zawsze jest niepożądany – członkowie zespołu, którzy nie zgadzają się czasem w kwestii oceny wyników, interpretacji sytuacji rynkowej, podejściu do danego zagadnienia czy w innej kwestii i potrafią w sposób konstruktywny wskazać słabe strony dotychczasowego działania, przyczyniają się do wypracowania innowacji w firmie. Jednak jako członek jakiegokolwiek zespołu zdajesz sobie sprawę, że jeżeli nie zażegna się pewnego rodzaju konfliktów, mogą one negatywnie wpłynąć na efektywność pracy całej organizacji.

Kluczową kategorią w niwelowaniu sytuacji spornych są wartości

„Nasi ludzie są naszym największym atutem”. Zapewne słyszałeś te słowa nie raz. Jednak ilu przedsiębiorców działa tak, jakby naprawdę wierzyli w te słowa? Niewielu. Motto to jest pochodną wartości, a wartości są widoczne w działaniu ludzi, niekoniecznie w ich słowach. Jeżeli jesteś założycielem firmy, to właśnie Twoje wartości stanowią podstawę wszystkiego, co się dzieje w przedsiębiorstwie.

Naturalnie zatrudniasz ludzi, którzy mają swój światopogląd, jednak często (nawet nieświadomie) wybierasz tych, którzy są Tobie bliżsi pod względem wartości – właśnie to, co cenisz, w dużej mierze reguluje Twoje decyzje. Jak więc ustalić wartości w firmie albo przekształcić je w taki sposób, aby każdy pracownik wiedział jakie są priorytety w jego miejscu zatrudnienia?

W teorii każda firma ma cel i misję, która określa jej przyszłość na rynku, jednak są to jedynie ogólne ramy. Natomiast wartości wpływają na codziennie podejmowane decyzje, wytyczają normy i kształtują relacje, które oddziałują zarówno na pracowników, jak i na klientów. Dlatego pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie podstawowych wartości i uczynienie z nich podstawy do rozmów z pracownikami. Im bardziej wyraziste są cele, wartości i strategia firmy, tym lepsze ona osiąga rezultaty. Pytasz dlaczego? Otóż wartości są cechami lub właściwościami, które są uważane za istotne, stanowią najwyższe priorytety danej osoby oraz wpływają na jej motywację w przedsiębiorstwie. Wizja pozwala poczuć pracownikom, że są częścią czegoś większego niż oni sami. Cel jest dokładnym opisem tego, co robi i do czego zmierza firma. Natomiast strategia definiuje kluczowe działania, dzięki którym możliwe jest osiąganie celów, które determinowane są wizją firmy.

W praktyce po opracowaniu jasnych i zwięzłych wspólnych wartości pracownicy powinni zdawać sobie sprawę, że wpływają one na każdy aspekt pracy. Władze firmy powinny szczególnie wspierać i pielęgnować ten wpływ, inaczej czas przeznaczony na wprowadzenie wartości zostanie zmarnowany. Pracownicy mogą poczuć się oszukani i wprowadzeni w błąd, jeżeli wartości nie będą obowiązywać wszystkich, od prezesa po stażystę. Dlatego, jeśli cenisz sobie uczciwość i masz problem związany z jakością w procesie produkcji, powinieneś szczerze poinformować klienta o dokładnej naturze problemu, następnie omówić działania w celu wyeliminowania nieprawidłowości oraz oszacować czas oczekiwania klienta. Jeśli cenisz sobie pracowników, powinieneś płacić za ubezpieczenie zdrowotne, dentystyczne, emerytalne i zapewnić regularne premie dla swojego profesjonalnego zespołu. Jeśli cenisz równość, możesz zniwelować fizyczne symbole władzy i statusu, zatrudniać pracowników, nawet jeżeli na pierwszy rzut oka są inni niż Ty (niepełnosprawni, innej narodowości).

Co się stanie, gdy wartości przyjmą się w organizacji?

W teorii i praktyce pracownicy zaczną wykazywać wartości w swoich działaniach, podejmowanych decyzjach, a nawet w interakcjach w pracy. Wartości ułatwią ustalenie hierarchii ważności w działaniach. Przyjęcie wartości i zachowań zawartych we wcześniej umówionych dokumentach wpłynie na zwiększenie wydajności pracowników oraz na regularną informację zwrotną do władz firmy. Pracownicy zaczną darzyć siebie większym szacunkiem. Należy zwrócić uwagę, że warunkiem sukcesu jest wspólne uczestnictwo wszystkich członków firmy, aby wypracować kulturę przedsiębiorstwa opartą na wartościach.

Wartości wyznawane przez organizację kierują jej życiem.

Destina Sławińska

Na podstawie rozmowy z p. Cezarym Rutką – prezesem Alnair sp. z o.o.

Alnair sp. z o.o Cezary Rutka