Zarządzanie ryzykiem w branży flotowej - formy, elementy, skuteczne metody

Zarządzanie ryzykiem w branży flotowej - formy, elementy, skuteczne metody Image courtesy of by winnond/FreeDigitalPhotos.net

Klient branży CFM Car Fleet Management oczekuje produktu, który pozwoli mu korzystać z samochodu przez określony czas, jednocześnie pozbywając się niepewności co do zabudżetowanych kosztów finansowania oraz eksploatacji.

Rata miesięczna jest stała, niezależnie od tego, jak kształtują się bieżące ceny samochodów używanych, jak wzrastają stawki serwisu czy też ceny części wykorzystywanych w serwisie.

Brzmi jak w idealnym świecie, ale taki właśnie jest produkt firm CFM, czyli Full Service Leasing (FSL, inaczej wynajem długoterminowy). Klient otrzymuje "ubezpieczenie" od rynkowych wahań cen samochodów czy też kosztów eksploatacji. Ryzyka, jakie pokrywa firma leasingowa (tu CFM), można pogrupować na ryzyka związane z finansowaniem oraz ryzyka kosztów eksploatacji.

Niech cię głowa nie boli

Ryzykiem finansowym, pokrywanym przez usługę FSL, jest naturalna zmienność stóp rynkowych. Stanowcza większość kontraktów zawieranych przez klientów firm CFM, to umowy oparte na stałej stopie procentowej. Dzięki temu raz uzgodniona stawka (przy założeniu niezmienności parametrów czas-limit przebiegu) obowiązuje przez cały czas trwania kontraktu. Stała stopa umożliwia klientowi dokładne budżetowanie kosztów finansowania pojazdu. To jednak jedynie początek asekuracji w zakresie finansowania. Kolejną, niezwykle istotną kwestią jest wartość rezydualna pojazdu (ang. RV, czyli Residual Value), a więc wartość pojazdu po zakończeniu kontraktu.

Podobne artykuły:

Umowy leasingowe firm CFM spełniają w większości warunki, jakich wymagają polskie i międzynarodowe przepisy podatkowe dla kwalifikacji umowy jako leasing operacyjny. Są to zarówno ustawy o podatku dochodowym CIT/PIT (tu warto zauważyć, że popularny leasing finansowy jest również kwalifikowany jako operacyjny dla celów podatkowych), ale także ustawę o rachunkowości, jak i przepisy Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (tu zaś ewidentnie jedynie FSL jest leasingiem operacyjnym). Skąd ta rozbieżność pomiędzy leasingiem operacyjnym będącym elementem FSL a tzw. leasingiem operacyjno-finansowym popularnym od lat w Polsce?

FSL leasing

Dochodzimy właśnie do kolejnego ryzyka związanego z finansowaniem samochodów. FSL to "prawdziwy" leasing operacyjny z ryzykiem wartości rezydualnej po stronie finansującego. W praktyce każdy pojazd ma określaną indywidualnie wartość rezydualną, tj. prognozowaną wartość rynkową po zakończeniu kontraktu, a więc z uwzględnieniem okresu leasingu oraz założonego limitu kilometrów. Klient spłaca więc jedynie koszty rynkowej utraty wartości danego samochodu. Jeżeli zaś ceny samochodów używanych w przeciągu 3-4 lat trwania umowy leasingu spadną poniżej założonej RV (czego byliśmy świadkami w ostatnich latach), finansujący ponosi koszty zmian rynkowych.

Ireneusz Tymiński Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw