Zarządzanie transportem w dobie kryzysu

Zarządzanie transportem w dobie kryzysu Photo credit: conner395 / Foter

Trudna sytuacja branży transportowej na dzień dzisiejszy stała się faktem. Dawno już skończył się okres działalności firm z tej branży, w którym każde zlecenie przyjmowane na wolnym rynku było ekonomicznie opłacalne.

W ostatnim czasie stawki frachtowe zostały na tyle obniżone przez rynek przewoźników, że konieczne stało się poddanie każdego ze zleceń szczegółowej analizie rentowności.

Wypracowanie niezbędnej wiedzy dotyczącej struktury i wysokości ponoszonych kosztów związanych z transportem ładunków, rodzajem łańcucha logistycznego czy kierunkiem jazdy jest podstawowym zadaniem dla komórek kontrolingowych w każdym przedsiębiorstwie transportowym.

Niestety powszechnym zjawiskiem jest zbieranie i analizowanie kosztów w oparciu o finansowo-księgowe okresy rozliczeniowe, błędnie przyjmując taki stan rzeczy za jedynie słuszną i dokładną metodę. Analiza taka możliwa jest do wykonania dopiero po wprowadzeniu wszelkich dokumentów kosztowych (wraz z okresowymi fakturami za paliwa i opłaty drogowe importowanymi z kart UTA, DKV, Toll Collect, FLOTA itp.), czyli od 5-20 dnia miesiąca następnego po analizowanym okresie.

Podejście takie uniemożliwia dynamiczne zarządzanie kosztami, frachtami oraz dostępnymi zasobami ludzkimi i technicznymi.

Analiza historyczna

Często wnioski, jakie wypływają z analizy historycznej są spóźnione i uniemożliwiają podejmowanie zleceń na nieznanych dotąd firmie kierunkach czy ładunkach. Informacja aktualna, nawet gdyby była obciążona zakładanym dopuszczalnym błędem, jest o wiele cenniejsza  w procesie decyzyjnym  od dokładnej lecz już niestety przedawnionej.

Marcos Bis, jako firma z ponad 19 letnim doświadczeniem w tworzeniu narzędzi programistycznych do prowadzenia i zarządzania działalnością spedycyjno-transportową, na bazie własnej wieloletniej zgromadzonej wiedzy pozyskanej od swoich klientów, w IV kwartale tego roku udostępnia najnowsze swoje rozwiązanie NAVIGATOR Spedycyjno-Transportowy.

Jest to kompleksowy system zapewniający obsługę całego procesu spedycyjno-transportowego z wykorzystaniem najnowszych metod wizualizacji (mapy cyfrowe), nadzorowania realizacji (integracja z systemami telemetrycznymi), analizy wykonalności (możliwość dotarcia do punktów za i rozładunkowych z uwzględnieniem czasu pracy kierowcy i utrudnień w ruchu), a co najważniejsze kalkulacji kosztów, niezbędnych do określenia wysokości ewentualnego frachtu.

Przyjmowanie stałych wskaźników kosztowych na jeden kilometr (często spotykany w firmach transportowych) w oparciu o dane historyczne jest zbyt dużym przybliżeniem, by zapewnić opłacalność realizacji. Dlatego w systemie NAVIGATOR dostępny będzie moduł ANASTAZJA (Analizator Stawek Frachtowych), którego zadaniem jest prognozowanie kosztów zlecenia w oparciu o wiele zmiennych parametrów, takich jak odległość, charakterystyka trasy (opłaty za autostrady w poszczególnych krajach, mosty, tunele itp.), czas jazdy (diety, ryczałty i koszty stałe w oparciu o czas pracy kierowców) oraz plan tankowań przy realizacji zadań.

Analiza kosztów

Analiza kosztów obejmuje wszelkie składniki kosztowe. Poczynając od kosztów zmiennych (tankowania, opłaty za korzystanie z autostrad, myjnie, usługi w trasie, mosty, tunele itp.), stałych (ubezpieczenia, winiety okresowe, przeglądy, płace kierowców), koszty techniczno-wskaźnikowe (koszt remontów, opony, części zamienne itp.), a także koszty ogólnozakładowe (płace pracowników biurowych, warsztatu, koszty zarządu, administracyjno-techniczne itp.).

Wszelkie koszty powinny być korelowane wyłącznie z bezpośrednimi przychodami z wykonywanych zleceń w okresach od rozpoczęcia podjazdu pod załadunek do momentu rozładunku. Koszty ponoszone od chwili ostatniego rozładunku, do rozpoczęcia podjazdu pod następny załadunek są wyłącznie startą dla firmy i stanowią podstawę do analizy pracy spedytorów i dyspozytorów organizujących pracę dla pojazdów.

Proces wyboru odpowiedniego pojazdu i kierowcy (uwzględniając długość i czas dojazdu pod załadunek, wykonalność pod względem czasu jazdy kierowcy, koszty trasy oraz wymagania np. ADR czy sposób załadunku) wspomaga moduł SYZYF stanowiący podstawową platformę zarządzania pojazdami dla dyspozytora.

Podobne artykuły:

Bartosz Adamski Marcos-Bis