Zarządzasz nieruchomościami na rynku najmu? Sprawdź, co możesz zyskać dzięki aplikacji

Zarządzasz nieruchomościami na rynku najmu? Sprawdź, co możesz zyskać dzięki aplikacji sxc.hu/profile/ryencx

Zarządzanie nieruchomościami na wynajem to złożony i wielozadaniowy proces. Dobrze dobrany program czy aplikacja mogą znacznie podwyższyć jego efektywność przekładając się na przewagę konkurencyjną zarządcy i zysk dla jego klienta.

Jakie konkretnie korzyści mogą przynieść profesjonalne systemy do zarządzania nieruchomościami na rynku najmu?

Mobilność i elastyczność

Jedną z zalet nowoczesnych systemów wspierających pracę zarządców nieruchomości na rynku najmu jest zastosowanie w nich technologii cloud computing. Dzięki temu wszelkie czynności związane z wykorzystaniem zgromadzonych informacji, dokumentów czy baz danych mogą być wykonywane na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu. W praktyce oznacza to, że zarządca może z dużo większą swobodą planować i realizować swoje obowiązki oraz kontakt z klientami – poza „urzędowymi” godzinami pracy. Taka mobilność i elastyczność są szczególnie pożądane w przypadku aktywnych zawodowo wynajmujących i najemców, z którymi kontakt w godzinach 9–17 jest niemożliwy, lub co najmniej bardzo utrudniony.

Podobne artykuły:

Automatyzacja pracy

Kolejną korzyścią wynikającą z zastosowania systemów informatycznych jest automatyzacja pracy. Likwiduje ona konieczność żmudnego wprowadzania danych do poszczególnych plików czy konieczność „ręcznego” tworzenia kartotek i zestawień. Dobrym przykładem automatycznie generowanej dokumentacji może być protokół zdawczo-odbiorczy, niezbędny przy każdej nowo zawieranej umowie. Dzięki odpowiedniej technologii, udokumentowanie aktywów każdej nieruchomości oraz jej stanu technicznego może być przeprowadzone tylko raz, a następnie aktualizowane. W takiej sytuacji dokument każdorazowo tworzony jest automatycznie, na podstawie raz wprowadzonych danych.

Oszczędność czasu

Jedna z bardziej widocznych korzyści wynikających z implementacji rozwiązań informatycznych to znaczna oszczędność czasu. Jej źródłem jest automatyzacja prac oraz zmiana sposobu komunikacji z zainteresowanymi stronami i podmiotami zewnętrznymi. Przyspieszenie spowodowane jest również uproszczeniem procedur oraz zastosowaniem wzorów umów i szablonów pism. Redukcja czasu potrzebnego do administrowania nieruchomości to także skutek eliminacji powtarzalnych czynności związanych m.in. z uzupełnianiem dokumentacji i baz danych – w dobrze zaprojektowanych rozwiązaniach informacja wprowadzona w jednym z modułów jest automatycznie aktualizowana we wszystkich innych segmentach, w których wymagane jest jej podanie. Wszystko to sprawia, że efektywniejsze niż dotychczas zarządzanie nieruchomością może zajmować nawet cztery razy mniej czasu.

Redukcja kosztów, eliminacja błędów i opóźnień

Zarządzanie nieruchomością na wynajem to liczne obowiązki, terminy i zobowiązania składające się na całość zdarzeń związanych z tym procesem. W takiej sytuacji szczególnego znaczenie nabierają te funkcjonalności, które pozwalają na eliminację błędów, opóźnień i potencjalnych nieporozumień, w głównej mierze odpowiedzialnych za generowane koszty i straty – zarówno po stronie wynajmującego, najemcy, jak i samego zarządcy. Rozwiązaniem problemu, szczególnie w przypadku kwestii finansowych, są systemy powiadomień, przypomnień oraz monitoring. Pozwalają one na bieżąco kontrolować stan zobowiązań oraz odpowiednią reakcję w przypadku opóźnień lub zaległości. Funkcję redukującą koszty spełniają także wszelkiego rodzaju moduły umożliwiające tworzenie szczegółowych zestawień aktywów nieruchomości, sprawozdań i protokołów. Dzięki temu każde zdarzenie czy przedmiot będący składową lokalu jest dokładnie skatalogowany i udokumentowany. Zapewnia to całkowitą kontrolę i pozwala wyeliminować 50 proc. kosztów generowanych na skutek błędów ludzkich.

Analiza danych

Systemy i aplikacje wykorzystywane w procesie zarządzania najmem nieruchomości umożliwiają gromadzenie różnorodnych informacji i danych. Dzięki odpowiednim modułom i zastosowanym algorytmom, zarządca może przeprowadzić dokładna analizę nieruchomości w powiązaniu z kondycją branży i sytuacją na rynku. Pozwala to na ocenę jej rentowności w dłuższej perspektywie, efektywne zarządzanie lokalem oraz wybór odpowiedniego profilu najemcy. Jak również podjęcie decyzji o jego zmianie.

Przewaga nad konkurencją

Zaawansowane technologicznie programy wspierające zarządzanie najmem nieruchomości w bezpośredni sposób przekładają się na sposób pracy administratora. Skracają czas potrzebny do zrealizowania zadań, redukują koszty oraz eliminują pomyłki i opóźnienia w egzekwowaniu płatności. Dzięki obniżeniu kosztów oraz zdobyciu wiedzy na temat optymalnego wykorzystania potencjału danej nieruchomości, osoba odpowiedzialna za zarządzanie najmem może zaoferować dużo bardziej atrakcyjną i korzystna usługę. Eliminuje to ryzyko utraty klienta na rzecz zarządców mających korzystniejsze warunki, ułatwia także pozyskani nowych klientów.

Podobne artykuły:

Narzędziem oferującym wszystkie wymienione korzyści jest np. System Zarządzania Najmem Nieruchomości Generos. Aplikacja umożliwia m.in. kontrolowanie kwestii finansowych, generowanie dokumentów oraz raportów, a także analizę zgromadzonych danych finansowych.

Zarządzanie MSW Sp z o.o. Sebastian Janicki