Zasada memoriałowa – prowadzenie ksiąg według wystawianych dokumentów

Zasada memoriałowa – prowadzenie ksiąg według wystawianych dokumentów sxc.hu

W firmach prowadzonych w Polsce obowiązują dwie zasady księgowości: zasada memoriałowa i zasada kasowa. Każda z nich ma swoje wady i zalety.

Warto pamiętać, że zasada kasowa nie obowiązuje przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Najkrócej definiując zasadę memoriałową można o niej powiedzieć, że wymusza księgowanie każdego dokumentu, który jest potwierdzeniem zajścia zdarzenia księgowego i który niesie ze sobą konsekwencje finansowe.

Rejestrowanie wszystkich dokumentów

Zasada memoriałowa dla pracowników księgowości oznacza konieczność rejestrowania wszystkich dokumentów, bez względu na termin ich zapłaty. Wszystkie dokumenty, rejestrujące zaistniałe operacje gospodarcze, należy wykazać w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniach finansowych.

Księgowość budżetowa

Księgowość budżetowa zasady rozliczeń opiera na ustawie o rachunkowości z 1994 roku oraz na ustawie o finansach publicznych. Księgowość budżetową prowadzą przede wszystkim jednostki samorządowe i samorząd terytorialny, włączając w to gminy, powiaty i województwa. Zgodnie z ustawą o rachunkowości księgowość budżetowa jest księgowością opartą o zasadę memoriałową w przypadku zakładów budżetowych. Z kolei budżet państwa oraz budżety jednostek samorządu terytorialnego rozliczane są według metody kasowej.

Finanse publiczne rozliczane są według metody kasowej, która oznacza księgowanie dochodów i wydatków budżetowych w terminie ich zapłaty. W praktyce księgowej oznacza to, że wydatki są księgowane w dacie ich realizacji, bez względu na rok, którego dane zobowiązanie finansowe dotyczy.

UFG.pl