Znamy wyrok w sprawie Polbanku EFG. Zasady promocji muszą być jasne

Znamy wyrok w sprawie Polbanku EFG. Zasady promocji muszą być jasne sxc.hu

Bank, który oferuje konsumentom nagrody pieniężne ma obowiązek w jasny sposób informować o wszystkich warunkach jej przyznawania – przypomniał Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wyrok dotyczy decyzji z grudnia 2012 r. w sprawie banku Polbank EFG (obecnie Raiffeisen Bank Polska). UOKiK stwierdził wówczas, że przedsiębiorca wprowadzał konsumentów w błąd, obiecując nagrodę pieniężną użytkownikom Mistrzowskiego Konta Osobistego.

Bank określił warunki otrzymywania miesięcznej premii – należało aktywnie korzystać z karty płatniczej oraz zapewniać na rachunku środki umożliwiające pobranie opłaty za jego prowadzenie. Ani w regulaminie, ani w tabeli opłat i prowizji bank nie informował jednak, że dodatkowym warunkiem przyznania nagrody jest zapewnienie tych środków w konkretnym dniu, na koniec miesiąca.

W ocenie Urzędu konsument mógł otwierać rachunek, a następnie decydować się na korzystanie z karty płatniczej, kierując się informacjami o warunkach promocji, które były przedstawione niedokładnie. Wprowadzanie konsumentów w błąd stanowi niezgodną z prawem nieuczciwą praktykę rynkową.

Przedsiębiorca odwołał się od decyzji do sądu, ten jednak wyrokiem z 29 września (XVII Ama 57/13) potwierdził rozstrzygnięcie UOKiK i oddalił odwołanie w całości. Utrzymał też nałożoną na przedsiębiorcę karę w wysokości 605 955 zł. Wyrok jest nieprawomocny, przedsiębiorcy przysługuje apelacja.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Cieloch