Zatrudnianie pracownika z agencji pracy tymczasowej

Zatrudnianie pracownika z agencji pracy tymczasowej Photo credit: Brandon Christopher Warren / Foter

Branża pracy tymczasowej rozwija się energicznie od kilkunastu lat. Jednak najszybszy rozwój w tym sektorze nastąpił po 2000 roku, kiedy rodzime firmy zaczęły dostrzegać korzyści płynące z uelastycznienia zatrudnienia.

Podjęcie decyzji o skorzystaniu z usług agencji zatrudnienia jest każdorazowo indywidualną sprawą danego przedsiębiorstwa. Mianownikiem łączącym wszystkie podmioty gospodarcze jest potrzeba racjonalizacji procesów i ograniczania kosztów.

Firmy różnie identyfikują koszty i wiążą ich obniżenie z zupełnie innymi obszarami. Mimo to możliwe jest wydzielenie elementów wspólnych, do których należy się odnieść w zakresie oceny potrzeby skorzystania z outsourcingu funkcji personalnych, budowania strategii i podjęcia dalszych decyzji o wydzieleniu obszarów działania firmy do podmiotów zewnętrznych.

Outsourcing

Działalność agencji zatrudnienia to outsourcing funkcji związanych z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, który możemy podzielić na cztery kategorie: rekrutacja i selekcja, praca tymczasowa, doradztwo personalne, outsourcing funkcji personalnych (kadry, płace, prawo, administracja itd. – wydzielone obszary do zarządzania).

Korzystając z zatrudniania pracowników przez agencję pracy tymczasowej, przedsiębiorcy zyskują przede wszystkim:

  • optymalizację kosztów pracy;
  • obniżenie całkowitych kosztów zatrudnienia i zwiększenie elastyczności poprzez dostosowanie struktury zatrudnienia do bieżących potrzeb przedsiębiorstwa;
  • płynność zatrudnienia – terminowe oddelegowanie pracownika do pracy;
  • w zakresie rekrutacji oraz nowych metod i sposobów pozyskiwania pracowników z rynku pracy;
  • w obszarze administracyjno-kadrowym – scedowanie na Agencję Pracy obowiązku zawiązywania umów z pracownikami, uiszczenia składek ZUS, rozliczania podatku dochodowego, rozliczania świadczeń socjalnych, urlopów, odpraw, prowadzenia listy obecności, naliczania płac i ubezpieczeń dla pracowników;
  • rozliczenie za usługę na podstawie faktury VAT - wyprowadzania kosztów personalnych na zewnątrz.

Korzyści niemierzalne

Mówiąc o korzyściach w wymiarze finansowym, nie powinniśmy zapominać o tzw. korzyściach niemierzalnych, które możemy uzyskać dzięki zastosowaniu outsourcingu usług personalnych:

  • wygoda i oszczędność czasu;
  • znajomość branży i konkurencji przez wyspecjalizowany podmiot, jakim jest agencja pracy;
  • dostępność do specjalistycznej wiedzy i narzędzi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;
  • szybszy dostęp do kandydatów ze względu na prowadzenie podobnych projektów rekrutacyjnych i stale aktualizowaną bazę danych;
  • gwarancję w przypadku nieudanej rekrutacji;
  • odciążenie działu HR w przedsiębiorstwie, poprzez przeniesienie na firmę zewnętrzną procesów rekrutacji, selekcji oraz weryfikacji kandydatów.

Podsumowując, bieżąca sytuacja gospodarcza wymaga od przedsiębiorców implementacji rozwiązań mających na celu optymalizację kosztów. Niewątpliwie jedną z form jest współpraca z agencją pracy tymczasowej, która, dzięki profesjonalnej wiedzy oraz doradztwu i konsultingu w zakresie human resources, przynosi wymierne korzyści dla firm decydujących się na tę formę współpracy.

Cezary Maciołek - Dyrektor Operacyjny Progres HR

 

Podobne artykuły:


Progres HR 1