Zatrudnienie pracowników

Zatrudnienie pracowników Photo credit: Paul Stevenson / Foter

Niezależnie od tego, czy prowadzimy mikroprzedsiębiorstwo czy firmę nieco większą, w pewnym momencie może się pojawić konieczność zatrudnienia pracownika. Z czym to się wiąże?

Konieczność zatrudnienia pracownika oznacza to, że będziemy musieli ponieść dodatkowe koszty, na które będą się składać następujące elementy:

Koszty wstępne

Koszty wstępne będą obejmować takie elementy, jak:  przeprowadzenie rekrutacji,  przygotowanie stanowiska pracy (szkolenie stanowiskowe),  koszt badania lekarskiego, zgłoszenie i opłata w ZUS, przeprowadzenie szkolenia BHP,  koszt przygotowania i prowadzenie dokumentacji pracowniczej, koszt ewentualnego zwolnienia kandydata, który nie podołał obowiązkom. Ich wielkość musisz określić sam, ponieważ będą one zależne od rodzaju firmy i branży, w której prowadzisz działalność.

Rekrutacja – co warto wiedzieć

Rekrutacja pracowników do małej firmy zazwyczaj leży w gestii jej właściciela, co oznacza,  że oprócz codziennych obowiązków musi on znaleźć dodatkowy czas na przygotowanie ogłoszeń, ich umieszczenie (w prasie, internecie albo wręcz na drzwiach firmy – co jest bardzo częste w przypadku niewielkich sklepów), a następnie musi jeszcze przeprowadzić rozmowy z kandydatami, przeprowadzić ich selekcję i podjąć decyzje, który kandydat będzie najlepszy.

Skoro i tak stanęliśmy przed koniecznością zatrudnienia pracownika, powinniśmy przeznaczyć trochę czasu na analizę zadań,, które będzie miał on do wykonania. Dzięki temu możemy przygotować ogłoszenie rekrutacyjne dokładnie precyzujące nasze oczekiwania, co już na wstępie pozwoli na pewną selekcję kandydatów. Chociaż i tak trafią nam się osoby zdesperowane lub udające kompetentnych w danej dziedzinie pracowników.

Struktura ogłoszenia rekrutacyjnego:

  • Napisz kilka słów o firmie (produkty, misja, cele, wielkość  itp.)
  • Koniecznie podaj lokalizację firmy – miasto, miejscowość, dzielnica (nie każdy kandydat będzie szukał pracy daleko od miejsca zamieszkania)
  • Podaj precyzyjnie zakres obowiązków kandydata
  • Opisz precyzyjnie swoje oczekiwania co do kandydata  (wykształcenie, umiejętności twarde i interpersonalne)
  • Wyznacz sposoby komunikacji i swoje oczekiwania w tym względzie (np. Proszę przesłać CV ze zdjęciem drogą mailową, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami)
  • Określ rozsądny pułap zarobków,
  • Podaj niezbędne dane teleadresowe (np. Adres mailowy)

Uwaga! Koniecznie sprawdź czy w ogłoszeniu nie ma błędów merytorycznych.

Spotkania

Po zamieszczeniu ogłoszenia (Internet, prasa, prasa lokalna itp.) umawiaj się na spotkania w dogodnym dla Ciebie czasie, tak, abyś nie musiał zaniedbywać swoich obowiązków lub odmawiać sobie czasu na odpoczynek.

Jeżeli chodzi o koszty przygotowania i zamieszczenia ogłoszenia – to największym kosztem będzie Twój czas. Zależnie od tego, gdzie zamieszczasz ogłoszenie w Internecie – będzie ono darmowe lub będziesz musiał uiścić opłatę – nawet do ok. 600 zł za miesięczną emisję na wyspecjalizowanym portalu.

Przygotowanie stanowiska pracy

Przyjmując pracownika musisz pamiętać o tym, że będziesz musiał przygotować dla niego miejsce pracy – co może się wiązać z koniecznością zakupu mebli biurowych, komputera, dodatkowych środków czystości nie wspominając o ew. Zakupie specjalistycznych narzędzi lub innych urządzeń.

W ciągu 7 dni od daty zatrudnienia widniejącej na umowie o pracę musisz zgłosić ubezpieczenie pracownika do ZUS i zapłacić za niego ubezpieczenie (szczegółowe przykładowe wyliczenie poniżej). Pamiętaj, że pracownik musi posiadać aktualne  badania lekarskie (50 – 150 zł lub więcej – zależnie od zakresu zadań) oraz przejść szkolenie BHP (zewnętrzne szkolenie będzie kosztować zapewne np. do ok. 200 zł – chyba, że posiadasz odpowiednie uprawnienia i możesz sam przeszkolić pracownika).

Koszt zwolnienia pracownika

Może się zdarzyć, że pracownik nie podoła obowiązkom i będziesz musiał się z nim rozstać. Wtedy poniesiesz dodatkowe koszty , takie jak wypłaty związane z rozwiązaniem umowy, jak i koszty ponownej rekrutacji.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Jeżeli tylko jest to możliwe – ze względu na specyfikę działalności , jaką prowadzisz:

 • Przeprowadź praktyczne testy umiejętności
 • Zatrudniaj pracowników początkowo na umowę-zleceni, umowę o dzieło  lub na okres próbny
 • Miej w odwodzie jeszcze co najmniej jednego lub kilku sprawdzonych kandydatów


Przykładowe koszty zatrudnienia pracownika bez kosztów wstępnych:

Kwota wynagrodzenia brutto: 1000 zł
Kwota wynagrodzenia netto (do wypłaty): 746.16 zł

Wartość ubezpieczenia emerytalnego (19,52%): 195.2 zł
Wartość ubezpieczenia rentowego (6%): 60 zł
Wartość ubezpieczenia chorobowego (2,45%): 24.5 zł
Wartość ubezpieczenia wypadkowego (0,90%): 9 zł
Wartość ubezpieczenia zdrowotnego (9%): 76.31 zł
Wartość Funduszu Pracy (2,45%): 24.5 zł
Wartość Funduszu Gwar. Świadczeń Pracowniczych (0,10%): 1 zł
Wartość zaliczki na podatek dochodowy: 25.43 zł

Całkowity koszt płacowy pracownika: 1162.1 zł

Podobne artykuły:

Nowoczesna Firma S.A. Ryszard Jórczak